Meer vertrouwen in Europese Unie dan in de Nederlandse Tweede Kamer

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat bijna twee derde van de Nederlandse bevolking geen of weinig vertrouwen in de Tweede Kamer heeft. Zo'n 36% van de Nederlanders heeft wel een goed gevoel bij de Europese Unie. In verhouding tot andere Europese landen scoort Nederland hoog als het gaat om vertrouwen in instituties. In veel Europese landen is het vertrouwen in de EU en het parlement nog aanmerkelijk lager. Nederlanders hebben volgens het CBS vooral vertrouwen in gezaghebbende instituties. Bijna 70% van de burgers vertrouwt op rechters en politie.