Litouwers zijn actiever in beschermen van hun privacy

Litouwers klagen in toenemende mate over toezichtcamera's, ongevraagde marketing e-mails, de openbaarmaking van persoonlijke gegevens van schuldenaars op internet en andere kwesties bij instituties die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van privégegevens. Meestal gaan de klachten over schendingen door de privésector. "Hoewel de bescherming van privacy nog steeds hetzelfde reactieniveau als in West-Europa moet oproepen, komen onze houdingen al snel in de buurt van de westerse, wat betreft deze kwesties," zei de Litouwse minister van Justitie.