Afgeluisterde advocaten slepen Nederlandse Staat voor de rechter

Advocatenkantoor Prakken d'Oliveira spant samen met de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat vanwege het afluisteren van advocaten door inlichtingendienst AIVD. De minister van Binnenlandse Zaken Plasterk verklaarde vorig jaar een klacht van Prakken d’Oliveira vanwege het afluisteren gedeeltelijk gegrond, maar weigert maatregelen te nemen om het verschoningsrecht van advocaten te beschermen. De advocaten achten het afluisteren in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het recht van de Europese Unie.