Nieuw jaarverslag over racistisch geweld in Griekenland

Het Racist Violence Recording Network in Griekenland heeft op 2 april zijn jaarverslag 2013 gepresenteerd. Het verslag bestaat uit kwalitatieve en kwantitatieve trends in haatmisdrijven in Griekenland, zoals geregistreerd door de leden van het netwerk, uit definities en methodologische verklaringen van het verslag, uit belangrijke initiatieven van de politie en de rechterlijke macht tegen racistisch geweld en uit een aantal aanbevelingen aan de Griekse staat om haatmisdrijven tegen te gaan.