Italië schaft strafbaarstelling illegaal verblijf af

Vijf jaar na de invoering van de strafbaarstelling van illegaal verblijf heeft de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden deze wet gisteren weer afgeschaft. Hoewel er op deze 'misdaad' geen gevangenisstraf stond - slechts een boete - had het wel gevolgen voor gezinshereniging, het recht op burgerschap en aanklachten van medeplichtigheid. Het besluit verlicht niet alleen de druk op de gerechtshoven maar helpt Italië ook op weg naar een meer humane aanpak van de migrantenproblematiek.