Facebook-gebruikers kunnen in eigen land procederen tegen Facebook

Een Facebook-gebruiker in Oostenrijk mag voor een Oostenrijkse rechter een individuele procedure beginnen tegen Facebook Ireland. Als belangenbehartiger van rechten van andere consumenten kan hij zich echter niet op dit recht beroepen om een collectieve procedure te beginnen. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Oostenrijkse rechter. Facebook stelde dat de Oostenrijkse rechterlijke instanties niet internationaal bevoegd zijn. Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 25 januari 2018 in de zaak C-498/16.