Airbnb moet stoppen met verwerken BSN

Op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens gaat Airbnb stoppen met het verwerken van burgerservicenummers (BSN).Airbnb haalt nu automatisch het BSN uit alle digitale kopieën van paspoorten. Dat gebeurt ook bij paspoorten die eerder zijn verzameld, aldus de privacywaakhond. Om een huis te huren via Airbnb moeten mensen een kopie van hun paspoort uploaden. In het vervolg zal het voor gebruikers makkelijker worden gemaakt om hun eigen BSN af te schermen. Mochten bezoekers van Airbnb toch hun BSN meesturen, dan verwijdert Airbnb deze alsnog uit het archief.