Referendum 'sleepwet' gaat door!

Het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt tegelijkertijd gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dat heeft de Kiesraad op 2 november bekend gemaakt. 417.135 burgers hebben om het referendum gevraagd. Daarmee is de drempel van 300.000 ruimschoots gehaald. De Wiv regelt dat veiligheidsdiensten meer bevoegdheden krijgen. Tegenstanders vrezen dat de privacy in het geding komt.