Inhumane behandeling op Nederlandse terrorismeafdelingen

In een recent verslag van Amnesty International staat dat verdachten van terroristische misdrijven inhumaan worden behandeld. Het zou gaan over twee gevangenissen: De Schie en Vught. Amnesty zegt dat gedetineerden onder andere buitensporig lang opgesloten worden in hun cel en stelselmatig vernederende visitaties (onderzoek aan/in het lichaam) ondergaan. Gedetineerden mogen ook geen persoonlijke en familiekwesties bespreken tijdens bezoek van familie. Dit ondermijnt het recht op privacy en het recht op eerbiediging van familie- en gezinsleven. Amnesty heeft meerdere aanbevelingen gepubliceerd.