Invoering van 'sleepwet' uitgesteld tot 1 mei 2018, na referendum

De invoering van de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) wordt uitgesteld tot 1 mei 2018. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken duurt het aanstellen van een nieuwe toetsingscommissie langer dan gedacht. De nieuwe wet, die 1 januari in zou gaan, staat de inlichtingendiensten AIVD en MIVD toe om grote hoeveelheden data van de kabel te onderscheppen. Tegenstanders vrezen dat de privacy in het geding komt, omdat het mogelijk wordt om grote hoeveelheden data te verzamelen.