'Nederlandse moslim voelt zich vaker gediscrimineerd'

Nederlandse moslims voelen zich vaker gediscrimineerd dan het Europees gemiddelde. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim tienduizend moslims in vijftien verschillende EU-landen door het European Union Agency for Fundamental Rights. Van de ondervraagden zegt 17 procent in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd te zijn. De ondervraagden werd gevraagd naar discriminatie in situaties op vier terreinen: als werkzoekende, op het werk, bij het zoeken naar een woning en in hun contacten met onderwijsautoriteiten. Van de werkzoekenden zegt 31 procent in de afgelopen vijf jaar te zijn gediscrimineerd.