Nederlandse politie heeft imagoprobleem onder jongeren met migratieachtergrond

Van de jongeren met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond zegt 56 procent 'zeker niet' bij de politie te willen werken. Onder autochtone Nederlanders is dat 31 procent. Jongeren met een migratieachtergrond vrezen discriminatie en afkeurende reacties van familie. De uitkomsten zijn voor de politie aanleiding om actief 'nieuwe Nederlanders' te werven. De Amsterdamse korpschef Aalbersberg wil dat de helft van de nieuwe agenten in zijn korps een migratieachtergrond heeft. Deze diversiteit is volgens de korpschef hard nodig voor de effectiviteit van de politie.