Nederlandse Tweede Kamer: moslima moet gewoon handen schudden

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt in een niet-bindende uitspraak dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een moslima niet had mogen afwijzen in een sollicitatieprocedure omdat ze weigerde mannen een hand te geven. Dit is volgens het college discriminatie wegens godsdienst. Het COA vindt het niet passen bij de geldende omgangsvormen. Een Kamermeerderheid vindt dat die uitspraak genegeerd moet worden. VVD-Kamerlid Azmani: "Ik denk niet dat dit aansluit bij wat we in Nederland normaal vinden. Het is ook een totaal verkeerd signaal naar mensen die naar ons land komen."