Nederland: geen persoonsgegevens meer naar kerken

Kerkelijke instanties en andere genootschappen op geestelijke grondslag krijgen, meestal via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), verhuisgegevens van burgers die ingeschreven waren bij een kerkgenootschap. De Tweede Kamer nam onlangs met een grote meerderheid een motie aan van onder meer D66 om deze praktijk te beëindigen. In de motie staat dat het doorgeven van dit soort gegevens geen taak van de overheid hoort te zijn. Volgens Minister Plasterk komt aan het verstrekken van persoonsgegevens van burgers in Nederland uiterlijk 1 maart 2018 een einde.