‘Wereldwijde bescherming LHBTI’s moet drastisch verbeteren’

Het COC heeft de Europese Unie opgeroepen de wereldwijde bescherming van LHBTI’s drastisch te verbeteren.
Het COC heeft de Europese Unie opgeroepen de wereldwijde bescherming van LHBTI’s drastisch te verbeteren. Namens het COC sprak internationaal beleidsmedewerker Alexander Hammelburg op maandag 25 september het Europees Parlement toe over het gezamenlijk Europees buitenlandbeleid ter bevordering van de mensenrechten van LHBTI’s in de wereld.

Het COC is door het Europees sub-comité voor mensenrechten (DROI) uitgenodigd de resultaten te presenteren van een COC-onderzoek naar de effectiviteit van het EU-buitenlandbeleid ter bevordering en bescherming van mensenrechten van LHBTI’s wereldwijd.

Vorig jaar publiceerde COC Nederland het onderzoek waaruit blijkt dat de Europese Unie nog veel kan verbeteren in haar buitenlandbeleid. In 2013 committeerde alle landen van de EU zich aan de EU LHBTI-richtsnoeren. Deze richtsnoeren geven aan wat de EU-delegaties en ambassades van alle EU-lidstaten wereldwijd moeten doen ter ondersteuning van lokale LHBTI-bewegingen. Het onderzoek toont aan dat slechts door een derde van alle EU-delegaties gewerkt wordt aan mensenrechten van LHBTI’s. Dat is wat het COC betreft veel te weinig.

“Ons onderzoek toont aan dat de richtsnoeren momenteel hapsnap worden toegepast door EU-delegaties en de ambassades van EU-lidstaten. Implementatie van de richtsnoeren hangt ook sterk af van de kennis en belangstelling van individuele ambassademedewerkers, terwijl het een vast onderdeel zou moeten zijn van het dagelijks contact met andere landen”, stelt Hammelburg vast. “Activisten verwachten dat de EU zich krachtiger inzet voor het beschermen van de rechten van LHBTI’s en beloften daarover nakomt. De volledige implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren is de enige manier om die verwachtingen in te lossen.”

De oproep van het COC aan het Europees Parlement en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) was dan ook duidelijk: Verbeter de implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren.

Direct na het uitbrengen van de resultaten van het COC-onderzoek eind 2016, riep het COC samen met ILGA-Europe de EU Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid Federica Mogherini op om de inzet drastisch te verbeteren. Meermaals hebben de organisaties geprobeerd de aanbevelingen te bespreken, maar tot hun grote teleurstelling is er weinig respons geweest vanuit Brussel.

“Nu zijn het Europees Parlement en EU-lidstaten aan zet om de Mogherini verder aan te sporen meer werk te maken van systematische steun voor lokale LHBTI-bewegingen”, stelt Hammelburg.

Samen zullen het COC en ILGA-Europe zich sterk blijven maken bij de EU om meer werk te maken van het gezamenlijk Europees buitenlandbeleid voor de wereldwijde bevordering en bescherming van mensenrechten van LHBTI’s.

Zie HIER voor het statement van COC’s internationaal beleidsmedewerker Alexander Hammelburg – aanvang vanaf 1:02:21 minuten.

Bron: COC NL