Beoordeling bescherming vrouwenrechten in Litouwen aanstaande

Op het gebied van vrouwenrechten valt er in Litouwen nog altijd veel te verbeteren. Op huiselijk geweld en mensenhandel moet nauwlettend worden toegezien, zo schrijft het Human Rights Monitoring Institute in een schaduwrapport aan de VN.

Zorgen voor goede bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld, het respecteren van de privacy van vrouwen en effectiever optreden tegen vrouwen- en meisjeshandel – dat zijn de aanbevelingen in het schaduwrapport van de Human Rights Monitoring Institute (HRMI) voor het VN-Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen.

Het Comité (waar met professor Dalia Leinartė voor het eerst ook een vertegenwoordiger uit Litouwen in zit) zal in Genève tussen 30 juni en 18 juli het periodieke rapport over Litouwen beoordelen en kijken in hoeverre het land gehoor heeft gegeven aan de bepalingen van het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen.

Het HRMI heeft het Comité erop gewezen dat vrouwen in Litouwen zich niet veilig kunnen voelen, ondanks de komst van de wet op bescherming tegen huiselijk geweld. De veiligheidsmaatregelen die in de wet worden voorgeschreven worden vaak niet toegepast, politieagenten zorgen er niet voor dat slachtoffers van huiselijk geweld naar speciale hulpinstellingen worden gestuurd en daar de nodige psychologische hulp krijgen en ook bij rechtszaken wordt geen rekening gehouden met de noden van de slachtoffers.

Daarnaast besteedt de staat ook te weinig aandacht aan een ander groot probleem: vrouwen- en meisjeshandel. Ook al is tijdens de periode waarover is gerapporteerd de wetgeving veranderd om deze misdaad beter te bestrijden, genieten veel slachtoffers in de praktijk geen bescherming en blijven de handelaren vrijuit gaan. De handel blijft toenemen terwijl de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers blijft dalen. Het feit dat de samenleving en de rechtshandhavingsinstanties geneigd zijn de schuld bij de slachtoffers neer te leggen en hen te stigmatiseren, draagt niet bij aan de bestrijding van deze afschuwelijke misdaad.

Wetsvoorstellen waarmee geprobeerd wordt vrouwenrechten in te perken zijn een andere grote bron van zorgen. Over een wetsvoorstel om abortus te verbieden wordt op dit moment beraadslaagd door de comite’s van het Litouwse parlement, de Seimas. Deze wet zou niet alleen een enorme stap achteruit zijn in de bescherming van de rechten van vrouwen maar zou ook een groot gevaar vormen voor hun gezondheid en leven. Het HRMI heeft hierover zijn zorgen geuit en heeft het VN-Comité opgeroepen om Litouwen aan te bevelen dergelijke wetten niet goed te keuren.