Gevangenisbeleid in Bulgarije veronachtzaamt noden van vrouwen

Als gevolg van uniforme regels voor vrouwelijke en mannelijke gedetineerden worden de specifieke noden van vrouwen - medisch, psychologisch en op de vlakken van onderwijs- , beroeps- en sociale vorming - veronachtzaamd.

Het Bulgaars Helsinkicomité (BHC) heeft net zijn eerste onderzoek gepubliceerd dat zich geheel richt op de specifieke problemen en noden van gedetineerde vrouwen.

Het onderzoek werd in augustus 2015 uitgevoerd en legt nadruk op het recht op een gezinsleven, zwangerschap, kraam- en kindzorg in de vrouwengevangenis.

Het gebrek aan een sekse-gebonden benadering in het gevangeniswezen is waarschijnlijk het gevolg van de kleine verhouding aan vrouwelijke gedetineerden (ongeveer vier procent van de totale bevolking).

Scheiding

Omdat er maar één gevangenis voor vrouwen is, kan het wettelijke principe om gevangenen zo dicht mogelijk bij hun vaste adres te plaatsen, niet worden uitgevoerd.

Vanaf juli 2015 zijn 93 gedetineerden moeder van kinderen onder de achttien. Eén derde van hen is alleenstaande moeder. Terwijl de meeste kinderen in hun gebruikelijke gezinsomgeving blijven of bij de partner van de gedetineerde, wordt hier 35% van de kinderen bij familieleden, in instellingen, pleeggezinnen of elders geplaatst. De daadwerkelijke scheiding van een moeder van het leven van haar kinderen leidt tot ernstig lijden.

Het Bulgaarse strafrecht omvat geen specifieke regels om de straf voor vrouwen te bepalen bij zwangerschap, kraamtijd of borstvoeding en er is geen alternatief voor een gevangenis of detentiecentrum.

Er waren tussen 2011 en 2014 achtenvijftig bevallingen onder toezicht in gevangenissen. Slechts elf zwangere vrouwen werden vrijgelaten voor de bevalling.

Hoewel de omstandigheden op sommige manieren zijn verlicht, zijn ze in gevangenissen voor zwangeren hardvochtig en onbruikbaar voor hun gezondheid en sociale noden.

Geëmmer

Het ernstigste probleem is het gebrek aan sanitaire voorzieningen in de gevangeniscellen, het onvoldoende aantal douches, toiletten en wastafels in de gezamenlijke badkamers en zo ook de beperkte toegang tot warm water.

Gedetineerden met een gebruiksaanwijzing waardoor ze 's nachts in afgesloten cellen verblijven, krijgen emmers om daar hun grote en kleine boodschap in te doen.

Een andere belangrijke kwestie die in het rapport wordt onderzocht betreft het recht op voorwaardelijke vrijlating. Hoewel 82% van hen daar zit in verband met delicten zonder geweld en het percentage vrouwen dat opnieuw te gast is voor de tweede of derde keer twee maal lager uitvalt dan bij mannen, worden heren vijf keer vaker voorwaardelijk vrijgelaten dan vrouwen.

Je moet cookies van derden accepteren om deze content te kunnen zien.