Italië lanceert humanitaire corridors met hulp vanuit de samenleving

Terwijl er op EU niveau de antwoorden uitblijven op de vluchtelingencrisis, hebben maatschappelijke groeperingen de bereidheid en het vermogen getoond om actie te ondernemen en de vluchtelingen te verwelkomen.
In Italië garandeert een gezamenlijke inzet door de Federatie van Italiaanse Evangelische Kerken en de Gemeenschap van Sant’ Egidio de opening van een humanitaire corridor in 2016.

Kloppen aan de poorten van Fort Europa

Mensen die oorlog, armoede en vervolging ontkomen sterven dagelijks bij de poorten van Fort Europa. Het gaat maar door. En ondertussen zijn Europese leiders volop bezig in eindeloze en vruchteloze discussies over hoe de voortgaande vluchtelingencrisis moet worden aangepakt.

Het is niet eerder voorgekomen dat er in 2015 zoveel migranten en asielzoekers naar Europa probeerden te komen over zee: tegen half november hadden 800.000 de Europese kust bereikt - voornamelijk in Italië en Griekenland, met relatief kleine aantallen in Spanje en Malta - en (volgens schattingen van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties) zo'n 84% van hen komt uit Syrië, Afghanistan, Eritrea, Somalië en Irak. Dit zijn allemaal landen met veelvoorkomend geweld en conflicten of met een erg onderdrukkende regering.

Maatschappelijk middenveld grijpt in

Terwijl Europese overheden grotendeels falen in het beantwoorden van het probleem, hebben ngo's en maatschappelijke groeperingen de bereidheid en het vermogen getoond om in te grijpen en vluchtelingen te verwelkomen.

Afgelopen zomer organiseerde en runde het Baobab Centrum in Rome een veilige opvang voor vele honderden mensen op doorreis die anders op straat waren beland. Tot ons verdriet is het centrum om bestuurlijke redenen gesloten.

En nu is het de beurt aan de Federatie van Evangelische Kerken in Italië (FCEI) en de Gemeenschap van Sant’ Egidio, die de krachten hebben gebundeld in een historisch project: de opening van humanitaire corridors die aan hen in nood verkeren een veilige reis naar Europa garanderen en hen bescherming verlenen.

Humanitaire corridors

Het project zal officieel in januari van start gaan met de uitgave van de eerste 1.000 visa aan asielzoekers die dan in staat zijn om veilig naar Italië te reizen en eenmaal daar een verzoek tot bescherming kunnen indienen. De begunstigden zullen door specifieke humanitaire bureaus die al in Marokko en Libanon actief zijn (een derde zal binnenkort in Ethiopië openen om alle aanvragen van Eritreeërs, Somaliërs en Soedanezen in behandeling te nemen) worden geïdentificeerd.

De Italiaanse Ministers van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse Zaken zijn overgehaald om de visa uit te vaardigen, maar de operatie zal in haar geheel gerund en gefinancierd worden door de FCEI en de Gemeenschap van Sant’ Egidio, met een eerste investering van 1 miljoen euro die geheel van privédonaties afkomstig is (en geen enkele cent is door de Staat betaald).

Met wel 1 miljoen migranten en vluchtelingen die in Europa arriveren is het duidelijk dat dit maar een heel kleine stap is in het geven van antwoorden op de vluchtelingencrisis.

Niettemin moet men het belang van het project en zijn potentieel als model voor vergelijkbare initiatieven niet onderschatten: laten we hopen dat we in 2016 eindelijk zullen stoppen met het bouwen van muren en steeds meer veilige routes creëren voor mensen die op weg zijn.