Vluchtelingen aan de grens: De situatie in Bulgarije in 2014

Syrische en andere vluchtelingen blijven problemen ondervinden als ze Bulgarije binnentreden. Dit land zag de toevloed van migranten tussen 2013 en 2014 met zestig procent dalen.

Het aantal derdelanders dat in 2014 Bulgarije binnen kwam nam in vergelijking met 2013 af, volgens een nieuw driepartijen rapport over de toegang tot Bulgaars grondgebied en internationale bescherming van de Bulgarian Helsinki Committee, het hoofddirectoraat “Bestrijding Georganiseerde Misdaad” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Hoge Commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties.

Strijd en migratiestroom

In totaal werden in 2014 4.467 derdelanders gevangen gezet wegens illegale binnentreding. Dit cijfer is een afname van zestig procent ten opzichte van 2013, toen 11.243 derdelanders om die reden werden gedetineerd. De versterkte maatregelen die Bulgarije heeft ondernomen om de druk van de gemengde migratiestroom via Turkije te beperken, heeft tot een aanzienlijke afname van de gevangenzetting van derdelanders langs de groene grenszone in 2014 geleid. Hoewel Turkije op dit ogenblik meer dan twee miljoen mensen huisvest die bescherming zoeken, kent het land geen asiel toe aan vluchtelingen uit derde landen onder het Verdrag van Genève.

De conflicten die zich verder ontwikkelen in het Midden-Oosten, de politieke instabiliteit en de toenemende invloed in de regio van de zogenaamde Islamitische Staat zijn de grootste factoren die de gemengde migratiestromen naar de EU veroorzaken. Net als in voorgaande jaren vormen Syriërs de grootste groep (58%) van derdelanders die illegaal Bulgarije proberen binnen te komen via de grens met Turkije. Dit geeft de rampzalige situatie in Syrië en de wanhopige omstandigheden van Syriërs die in de EU asiel zoeken weer.

Kinderen zonder begeleiding

De verscherpte grenscontroles en de preventieve maatregelen tegen illegale grensoverschrijdingen van gemengde migratiestromen hebben vooral de instroom van gedwongen migratie beïnvloed. Het Bulgaarse Ministerie van Binnenlandse Zaken rapporteerde dat 6.400 derdelanders (voornamelijk Syriërs, Irakezen en Afghanen) officieel geen toegang kregen tot Bulgaars grondgebied en terugkeerden, voornamelijk naar Turkije. Deze mensen hebben mogelijk internationale bescherming nodig aangezien hun landen van herkomst gekenmerkt worden door vervolging, gewapende conflicten en willekeurige schendingen van mensenrechten.

Het rapport houdt, als een verbetering in het nationale systeem, rekening met de correcte toepassing van het principe van de niet-strafbaarstelling voor illegale binnenkomst of aanwezigheid. Grenspraktijken met betrekking tot onbegeleide kinderen die asiel zoeken zijn in 2014 ook verbeterd, nu de grenswacht met verwijzingen van onbegeleide kinderen naar de plaatselijke jeugdbescherming is begonnen, welke helpt met de asielaanvragen. Maar er is meer werk nodig van het Staatsagentschap voor Vluchtelingen om in vertaaldiensten en 24-uursregistratie van asielzoekers te voorzien.

Het volledige rapport kan hier in het Bulgaars en het Engels worden gedownload.