TV-verslaggever aangevallen tijdens filmen in Polen's Białowieża bos

De journalist werd in elkaar geslagen voor het filmen van een verhaal over de houtkap in het Białowieża bos, hetgeen door zowel de VN als het Europees Hof van Justitie is verboden.

Volgens nieuwsartikelen werd een verslaggever van het Polsat News kanaal aangevallen in het Białowieża bos op 29 juli door werknemers van een bedrijf dat boskap verricht in de regio. De journalist had medische hulp nodig van het lokale ziekenhuis na de aanval.

"We roepen de autoriteiten op om een effectief onderzoek te leiden om de details van de zaak aan het licht te brengen en de daders van de aanval voor het recht te brengen, zodat journalisten weer veilig aan het werk kunnen," stelt de Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) in een verklaring over de mishandeling op 8 augustus.

Gebeurtenissen in het Białowieża bos

In maart 2017 stond Polen's Minister voor Milieu grote boskap activiteiten in het Białowieża bos toe - een van de laatste en grootste oerwouden in Europa. Sindsdien zijn er verschillende protesten gehouden tegen de boskap, en versperden activisten in juni de boskap machines.

In het begin van juli, gedurende de 41e sessie van het UNESCO Werelderfgoed Commissie in Krakau, werd het besluit genomen om onmiddellijk de boskap activiteiten in het Białowieża bos stop te zetten. Hetzelfde besluit werd aan het einde van juli aangekondigd door het Europees Hof van Justitie, dat een verbod op boskap in het Białowieża bos heeft uitgevaardigd totdat het Hof een uitgebreid onderzoek naar de zaak heeft gedaan.

Desalniettemin zijn deze besluiten genegeerd door de overheid, en de boskap machines werken iedere dag nog in het Białowieża bos. De situatie tussen de demonstranten en de kappers is extreem gespannen geworden.

The Białowieża Forest, home to numerous species of plants and animals, is a UNESCO World Heritage Site.

Veiligheid van journalisten

De HFHR benadrukt dat een aanval tegen journalisten die publieke activiteiten bespreken een drastische inmenging is met de vrijheid van meningsuiting en een bedreiging, boven alles, van het publieke recht op informatie via nieuws media.

De staat is daarom verplicht om journalisten te beschermen tegen bedreigingen en gewelddaden tegen leden van de media goed te onderzoeken. Het is ook cruciaal dat daders van geweld tegen journalisten niet ongestraft gaan.

In de verklaring schrijft de HFHR duidelijk dat het gaat letten op de vooruitgang van autoriteiten op dit vlak: "De Helsinki Foundation for Human Rights gaat toezicht houden op verdere acties van de autoriteiten in navolging van de aanval tegen de journalist van Polsat nieuws."

Reeks aanvallen

De verklaring over de Białowieża bos aanval is er een in een reeks van officiële HFHR aankondigingen in een korte tijd die gaan over de arbeidsvoorwaarden en veiligheid van journalisten. Volgens de HFHR is de veiligheid van journalisten die verslag doen over gevoelige publieke onderwerpen (bijvoorbeeld protesten) significant afgenomen in de afgelopen maanden.

De HFHR refereert aan het geweld waaraan publieke televisieverslaggevers werden onderworpen toen zij op 10 juli, 2017, de straatprotesten bij de Sejm tegen de herdenking van de Smolensk ramp behandelden, maar ook aan de beperkingen die zijn opgelegd aan journalisten in december 2016.

De HFHR heeft ook een brief gestuurd aan de hoofdcommissaris van de politie over een incident dat plaatsvond tijdens een voetbalwedstrijd tussen Ruch Chorzów en Goring Łęczna, waarbij politie agenten zich voordeden als journalisten.

In een statement op 8 augustus vroeg HFHR opnieuw aan participanten van publieke evenementen om de rol en taken van leden van de media te respecteren bij zulke evenementen. De organisatie vroeg de politie ook om voorzichtig op te treden bij acties die geweld tegen journalisten zouden kunnen provoceren, maar om ook de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van journalisten bij evenementen waarbij ze gevaar zouden lopen te vergroten.