Na Parijs moeten we niet door angst worden geleid

Door heel Europa klinken stemmen die in de krachtigste termen de aanvallen in Parijs veroordelen. Maar intussen moeten we ons beseffen dat nog meer antiterreurwetten ons – of onze rechten – op geen enkele manier meer veiligheid bieden.
De uitbarsting van barbaars en willekeurig geweld door de plegers van de aanslagen in Parijs bewijst hun minachting voor het menselijk leven.

De aanvallen van ISIS zijn in de afgelopen maanden in Libanon, Irak, Egypte en Turkije vermenigvuldigd. Ze lieten ons achter met een gevoel van angst, verschrikking en opstand. Parijs heeft haar eigen levensstijl: zorgeloos, kosmopolitisch, vrij, open naar de wereld – dit is het doelwit van de aanslagen geweest. Dit was wat de lafhartige terroristen afgelopen vrijdag aanvielen.

In deze context wil de Belgische Liga voor Mensenrechten (LDH) eerst haar solidariteit uiten met de gezinnen van de slachtoffers en hun bloedverwanten.

De LDH gelooft ook dat deze pijnlijke gebeurtenissen begrip tonen voor de noodtoestand die in Frankrijk is uitgeroepen en de toegenomen veiligheidsmaatregelen die in België zijn geactiveerd.

Solidariteit met vluchtelingen

Toch wil de LDH iedereen er aan herinneren dat deze maatregelen, opgeteld bij de toch al extreem grote bevoegdheid die door antiterreurwetgeving is gegeven, voor een beperkte periode moet worden toegepast die nodig is om de urgentie van de crisis aan te pakken, en zodanig dat de wet wordt gerespecteerd. En zij zouden geen stigma moeten vormen voor welke bevolkingsgroep ook.

De LDH blijft ook overtuigd dat de verdediging van de vrijheid om in veiligheid te leven effectiever is als het gepaard gaat met solidariteit met de vluchtelingen die de gebieden zijn ontvlucht waar de terreur die Parijs afgelopen vrijdagavond beleefde, dagelijkse realiteit is.

Het zal effectiever zijn als het samen met versterkt integratiebeleid wordt opgelegd, met bevordering van multiculturalisme, geen discriminatie en een grotere reflectie op de samenhang van ons buitenlands beleid.

Niet door angst laten leiden

In deze onrustige en zorgelijke tijd blijft de LDH actief betrokken bij de situatie van vluchtelingen en zet zich in om de samensmelting af te breken die uit deze afschuwelijke daden en de aanwezigheid van vluchtelingen in België kan opkomen en om iedere stigmatisering van de moslimbevolking terug te dringen.

Deze aanvallen hebben duidelijk onze vrijheden op het oog, onze democratische waarden. Ze willen een klimaat van grote angst onder de bevolking creëren. We moeten weigeren om in deze val te trappen: de terroristen willen dat wij fundamentele vrijheden verminderen en onze manier van leven voorgoed veranderen.

Wij bevestigen hierbij opnieuw onze intentie om samen te leven en onze vrijheden te beschermen.

Wij moeten weigeren om ons door angst te laten leiden, omdat de moordenaars niet mogen winnen.