Rechtszaak in Polen over kindermisbruik in RK-kerk gaat verder

In een rechtszaak in Polen over kindermisbruik in de Rooms Katholieke kerk worden nieuwe getuigenissen gehoord. De schuldige priester zit al een gevangenisstraf uit maar het slachtoffer eist nog een schadevergoeding en een officiële verontschuldiging.

De civiele rechter van de regionale rechtbank van Koszalin in Polen hoort nieuwe getuigenissen in een rechtszaak van een man die op twaalfjarige leeftijd door een priester seksueel is misbruikt. De aartsbisschop van Warschau, kardinaal Kazimierz Nycz, heeft op 12 september via een videoverbinding een getuigenis afgelegd.

Het slachtoffer, Marcin K. is enkele jaren geleden een rechtszaak begonnen tegen priester Zbigniew R., het bisdom van Kołobrzeg-Koszalin en de St. Adalbert-parochie. Hij eist een schadevergoeding van (omgerekend) bijna 50.000 euro en een officiële verontschuldiging die moet worden gepubliceerd in zowel de nationale editie van de Gazeta Wyborcza als het weekblad Newsweek Polska.

Zbigniew R. werd door de strafrechter al in december 2012 veroordeeld voor zijn misbruik tot twee jaar gevangenisstraf. Hoewel de straf werd bevestigd en definitief was, wist de priester om medische redenen de cel te ontlopen.

‘‘Van deze zaak gaat zonder twijfel precedentwerking uit. Bij het grootste deel van de pedofiliezaken binnen de kerk blijven definitieve uitspraken en gerechtigheid achterwege omdat de vervolgingstermijnen zijn verstreken’’, verklaart Adam Bodnar, vicevoorzitter van de Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR). ‘‘De HFHR heeft besloten zich in deze zaak te mengen omdat er ten aanzien van kindermisbruik sprake is van ernstige mensenrechtenschendingen.’’

In oktober 2013 vond bij de rechtbank van Koszalin een poging tot verzoening plaats. De advocaat van de St. Adalbert-parochie en het bisdom van Kołobrzeg-Koszalin stelde tijdens die zitting dat er geen gronden waren om de kerkelijke autoriteiten verantwoordelijk te houden voor de daden van de voormalig priester. De advocaat van Zbigniew R. verklaarde bij die gelegenheid dat het in de toenmalige stand van de procedure onredelijk zou zijn om tot een schikkingovereenkomst te komen.

Advocaat Wojciech Dobkowski heeft zich namens de HFHR – zelf een waarnemer in deze zaak – pro bono beschikbaar gesteld om Marcin K. te vertegenwoordigen.