‘Middelmatige omstandigheden’ onveranderd in Roemeense gevangenissen

De 'anti-folterings' comité van de Raad van Europa heeft een rapport gepubliceerd van haar bezoek aan Roemenië in de zomer van 2014. De bevindingen: gevangenissen blijven overbevolkt, zijn onhygiënisch, zonder natuurlijk licht en zonder ventilatie.

Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) heeft een rapport gepubliceerd over haar laatste bezoek aan Roemenië van 5 tot 17 juni 2014. De CPT delegatie bezocht negen plekken bedoeld voor voorarrest, vier gevangenissen en het ziekenhuis van de Rahovagevangenis. Zij interviewden gevangenen en mensen in voorarrest, evenals het personeel van twee psychiatrische ziekenhuizen (Sapoca Iasi en het Neuro-psychiatrisch Centrum Nummer 2 in Boekarest). Leden van het CPT hadden in Boekarest ook een ontmoeting met de vertegenwoordigers van APADR-CH.

‘Middelmatige omstandigheden’

Het rapport benoemde positieve ontwikkelingen ten opzichte van haar eerdere bezoek in 2010. Het gaf als good practice voorbeeld een dokter die verantwoordelijk is voor de gevangenisomstandigheden in Boekarest en de uitspraken van de gevangenen in voorarrest na onderzoek noteert, zelfs als er geen zichtbare tekenen van geweld op hun lichamen zijn.

Maar het CPT merkte ook op dat in de afgelopen vijf jaar de detentie-omstandigheden in politiecellen, waarin men maanden kan verblijven, “middelmatig blijven, in het bijzonder met betrekking tot overbevolking, bouwvalligheid, schadend voor de gezondheid, en te weinig daglicht en ventilatie”.

Overbevolkte ruimten

De afvaardiging bemerkte ook dat de gevangenen angstig waren om met de leden van de CPT delegatie te praten. Toch hoorde de afvaardiging veel beschuldigingen van slechte behandeling (in het bijzonder van gevangenen die vertelden dat ze lichamelijk mishandeld werden door gemaskerde agenten van speciale troepen). Het rapport stelt dat zulke beweringen vooral kwamen van diegenen die in de maximaal beveiligde afdelingen zaten en de gesloten afdelingen van de gevangenissen in Arad en Oradea.

Het CPT was ook van mening dat er sprake is van overbevolking in gevangenissen, waarbij sommige maximaal twee vierkante meter per persoon hebben (zoals het geval was in de vrouwengevangenis in Târgşor). Zulke omstandigheden zijn des te zorgwekkender als men bedenkt dat gevangenen dagelijks twintig tot tweeëntwintig uur in hun cellen doorbrengen.

In het rapport zijn aanbevelingen gedaan aan de Roemeense overheid om maatregelen te nemen om het aantal gevangenissen en het aantal aangewezen medisch gevangenispersoneel te verhogen. Ook raadde het aan om meer sociaal-educatieve activiteiten voor gevangenen te ontwikkelen, waarbij insluiting in de arbeidsmarkt ook noodzakelijk is, speciaal voor wie in de maximaal beveiligde afdelingen en gesloten afdelingen zitten.

Sterrenbehandeling

Het CPT-rapport besprak ook de zaak Gabriel Dumitrache, die in het politiebureau nummer 10 in Boekarest overleed. Met betrekking tot deze zaak eiste het CPT van de Roemeense autoriteiten om de informatie over de lopende rechtszaak tegen de politieagent die beschuldigd wordt van het doden van Dumitrache aan hen te openbaren. Het CPT vertelde de overheid ook dat zij disciplinaire maatregelen tegen politieagenten moet nemen, ongeacht wat er tijdens het onderzoeksproces is gebeurd.

APADOR-CH merkt op dat het rapport van het CPT veel informatie bevat die in de voorgaande jaren door APADOR is aangeleverd in verband met de overbevolking in Roemeense detentiefaciliteiten. Helaas worden dit soort kwesties zelden in het openbaar besproken op nationaal niveau.

Dat gebeurt alleen als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Roemenië veroordeelt vanwege zijn gevangenisomstandigheden, of als één of andere gearresteerde beroemdheid klaagt over de behandeling die hij of zij moest ondergaan tijdens de aanhouding. Burgerrechten zijn vaak een genegeerd onderwerp, door zowel de autoriteiten als gewone burgers, die volgens een recent sociologisch onderzoek dat door APADOR-CH werd uitgevoerd, niet eens volledig bewust zijn van hun rechten.

Het volledige CPT-rapport kun je hier lezen.