Politieke druk op de Bulgaarse Raad voor de Elektronische Media

Het Bulgaarse Helsinki Comité spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over hoe de vergadering van de Commissie voor de elektronische media in september gehouden werd.

De Bulgaarse rechts-nationalistische politieke partij VMRO organiseerde een protest voor het gebouw van de Raad voor de Elektronische Media (CEM) tegen de oprichting van een Turkstalig regionaal programma op de Bulgaarse Nationale Radio (BNR) en eiste het ontslag van diens directeur Radoslav Yankulov en van de voorzitter van de CEM, Georgi Lozanov.

Politieke druk

Tijdens het protest waren Europarlementariër Angel Dzhambazki en de leider van de VMRO, Krasimir Karakachanov, aanwezig. De demonstranten bestormden de vergadering van de toezichthouder en bleven tot het einde, in een poging om de leden van de CEM intimideren, waarbij ze spandoeken met beledigende inhoud omhoog hielden en pal voor de televisiecamera’s het werk van de raadsleden belemmerden.

Het Bulgaarse Helsinki Comité (BHC) had nog nooit eerder zo’n inzinking van het werk van de mediatoezichthouder, die verondersteld wordt onafhankelijk te zijn, meegemaakt. Het is absoluut onaanvaardbaar dat de CEM onder het dictaat van deze regeringsgezinde partij met een neo-totalitaire trekjes werkt. In plaats daarvan moeten de raadsleden rekening te houden met de belangen en rechten van zowel alle minderheden als de internationale maatstaven voor de bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Blijkbaar kan de politieke druk die wordt uitgeoefend door vertegenwoordigers van een duidelijke xenofobe, anti-minderhedenpartij, die door de regering gesteund worden, verhinderen dat de CEM haar taak vervult.

Protest of intimidatie?

Het BHC verdedigt het recht van alle Bulgaarse burgers om te protesteren. Maar dit is niet van toepassing op een protest dat in wezen intimidatie is en een onacceptabele poging om een onafhankelijk instituut in zijn werk te intimideren en te verhinderen.

Het BHC roept de media en NGO’s die zich bezig houden met de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten, zowel in Bulgarije als in het buitenland op om deze niet eerder voorgekomen druk te veroordelen, vóórdat zulke gebeurtenissen worden gebagatelliseerd.

Het BHC roept de Bulgaarse autoriteiten op om de druk van regeringsgezinde groepen op de toezichthouder op de media te verhinderen. De politie dient haar taak op zich te nemen en het onafhankelijke functioneren van de CEM en ordelijke verloop van haar zittingen te garanderen.