Vluchtelingencrisis: Polen toont te weinig inzet

Volgens het voorstel om de vluchtelingen in Europa te hervestigen, hoort Polen maximaal 400 mensen uit Griekenland en Italië in 2016 welkom te heten.
Het Helsinki Comité voor de Mensenrechten (HFHR) heeft zijn opmerkingen voorbereid op de quotumovereenkomst voor de hervestiging van vluchtelingen en legde daarbij de nadruk op het feit dat hervestiging van zo'n klein aantal vluchtelingen bijna geen invloed heeft op het veranderen van de moeilijke situatie in heel Europa als het om de vluchtelingencrisis gaat.

6.000 in twee jaar tijd

Polen heeft toegezegd om tot september 2017 het aantal van 6.128 vluchtelingen op te nemen. Volgens het HFHR is er serieuze twijfel over het kunnen voldoen aan die toezegging, gezien het feit dat er door Polen maar een klein aantal vluchtelingen is opgenomen.


(REUTERS/Alexandros Avramidis)


Nog sterkere twijfels rijzen in de context van recente opmerkingen van minister Mariusz Blaszczak van Binnenlandse Zaken die zei dat Polen in het algemeen gesproken tegen hervestiging is.

Volgens de regering zou de ontvangst van 400 mensen bezien moeten worden als een pilot om te leren hoe de regels nauwkeurig moeten worden vastgesteld om de overige vluchtelingen te verwelkomen.

Maar het voorstel bevat geen enkele informatie over welke extra financiering ook van integratieprocedures wat betreft de hervestiging van groepen mensen.

Lastige integratie

Ervaringen van NGO's en een recent onderzoek naar het systeem van sociale bijstand voor vluchtelingen dat door de Algemene Rekenkamer werd uitgevoerd tonen aan dat de vluchtelingen op dit moment onvoldoende middelen krijgen om te kunnen integreren in de samenleving.

Zij krijgen geen enkele gelegenheid om onafhankelijk te worden in Polen en ook moedigen de procedures de immigranten niet aan om in het land te blijven.

Om dat te veranderen moet er een effectief systeem worden opgesteld met daarin intensiever Pools taalonderwijs, beroepsonderwijs en meer aanmoediging, evenals het aanbieden van woongelegenheid. De integratie zal niet succesvol verlopen als de staat de huidige procedures niet verandert.

(REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/Files)


Aan de andere kant vragen het bieden van maximale veiligheid aan Poolse burgers prioriteiten in het hervestigingsproces volgens de verklaringen van de Poolse overheid.

Tweede poging voor een taskforce

De regering is van plan om een taskforce op te zetten in het bieden van bescherming in het hervestigingsproces van vluchtelingen, een ministerieel overstijgende poging om de vorige taskforce daarvoor te vervangen.

Door de naam te vervangen van het instituut is een verschuiving van de nadruk ten gunste van de bescherming. Er is geen twijfel over de noodzaak om Poolse burgers te beschermen, nochtans is de sterke nadruk daarop volgens het HFHR buiten verhouding ten opzichte van het opnemen van vluchtelingen en hun integratie.

Polen is een land dat van het lidmaatschap van de EU profiteert en zou daarom actief moeten deelnemen in alle acties die door de Unie worden ondernomen om oplossingen te vinden voor problemen die invloed op alle lidstaten hebben. Daarom zou de Poolse regering in het bijzonder het opnemen van en de integratie van vluchtelingen die naar de Europese lidstaten komen voor het voetlicht moeten zetten.