NGO's in Litouwen waarschuwen parlementariërs om Verdrag van Istanbul te ratificeren

Bijna 70 NGO's roepen Litouwse parlementariërs op om slachtoffers van huiselijk geweld beter te beschermen door zich te houden aan internationale verplichtingen en het verdrag tegen geweld tegen vrouwen van de Raad van Europa te ratificeren.

Ook al heeft Litouwen de Wet op Bescherming tegen Huiselijk Geweld in 2011 al goedgekeurd, is dit soort geweld nog steeds een acuut probleem vandaag de dag. Sinds de goedkeuring van de wet zijn het aantal meldingen over geweld bijna verviervoudigd, met bijna 70 000 zaken in 2016.

"In recente jaren heeft Litouwen veel gedaan om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen. Het Verdrag van Istanbul, het eerste internationale wettelijke instrument dat zich specifiek richt op geweld gedreven door gender, zou ervoor zorgen dat we systematisch huidige juridische maatregelen kunnen analyseren, waardoor we ze zouden kunnen verbeteren en een effectiever beschermingssysteem ontwikkeld zou kunnen worden. Duizenden slachtoffers wachten op deze volgende stap, en daarom moeten we die stap ook maken," zegt Natalija Bitiukova, vice-directeur van het Human Rights Monitoring Institute.

Gehuld in mysterie

Organisaties die "traditionale waarden" zeggen te verdedigen zijn niet bang om angst te zaaien - zo zeggen ze dat het Verdrag van Istanbul "genderideologie" wil verspreiden. Volgens hen wil het Verdrag een nieuw, sociaal gender in Litouwen creëren en de rechten van ouders om hun kind op te voeden volgens hun geloof beperken.

Birutė Sabatauskaitė, directeur van het Lithuanian Center for Human Rights, zegt dat deze angsten nergens op gebaseerd zijn:

"Het Verdrag van Istanbul geldt alleen voor huiselijk geweld en geweld gebaseerd op gender, en het is echt betreurenswaardig dat we, in plaats van bescherming en preventie versterken, nu focussen op hoe we bepaalde concepten interpreteren en - ik denk dat het eerlijk is om te zeggen, aandacht besteden aan manipulatie en afleiding. Dit is in mijn mening een gebrek aan respect voor de slachtoffers van geweld."

States that have ratified the Istanbul Convention are in blue; states that have signed but not ratified the convention are in red.

Progressief verdrag

De Instanbul Conventie is een progressief internationaal verdrag dat zich richt op het bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, waarbij deze misdaden als serieuze schendingen van het mensenrecht worden gezien. Het document gaat over de preventie van geweld, bescherming van slachtoffers, het vervolgen van daders en het toezicht op de implementatie van de voorzieningen van het Verdrag.

Litouwen tekende het Verdrag van Istanbul al in 2013. In 2016 nam Litouwen de aanbevelingen van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties aan en bevestigde de inzet om het verdrag te ratificeren.