Mensenrechtenactivisten zondebokken in de Servische media

Propaganda en aanvallen in de media op mensenrechtenactivisten in Servië brengen hun leven in gevaar en verkleinen de ruimte waarin ze te werk gaan.
Mediavrijheid in Servië heeft een grote verandering van richting ondergaan sinds 2010, van bestempeld worden door toezichthoudende organisaties als "goed op weg naar vrij en onafhankelijk" naar de huidige situatie van instabiliteit.

Er is nu een bijna totale instorting van vrijheid van meningsuiting, met media die door middel van propaganda mensenrechtenactivisten aanvallen met verzonnen beschuldigingen van het destabiliseren van de staat.

Mensenrechtenactivisten worden nu al bijna twee jaar lang voortdurend aangevallen door de grotendeels regeringsgezinde media. Hoewel ze formeel gezien particulier zijn, volgen deze media het officiële staatsbeleid en zijn mensenrechtenactivisten in de laatste serie van voorpagina-artikelen en tv-programma's gedemoniseerd terwijl hun werk steeds kritischer wordt bekeken.

'Destabilisering van Servië'

Kritische stemmen worden door de media weggezet als aanvallen tegen overheidsfunctionarissen die de stabiliteit van de overheid in twijfel trekken en de levens van de premier en zijn familie in gevaar brengen.

De laatste campagne probeerde te laten zien dat geld dat beschikbaar werd gesteld aan mensenrechten- en mediaorganisaties door buitenlandse stichtingen, overheden en ambassades tegen de Servische overheid gebruikt wordt om een staat van chaos te creëren in het land. Nog zorgwekkender is dat sommige overheidsfunctionarissen deze beweringen ondersteunen in hun uitspraken.

"Het is onacceptabel dat de retoriek die in een EU-kandidaat-lidstaat tegen mensenrechtenactivisten wordt gebruikt hen probeert te stigmatiseren als criminelen die voor buitenlandse belangen werken met als enige doel het destabiliseren van Servië," zegt Goran Miletic, programmadirecteur van de westelijke Balkenlanden.

Deze tendentieuze informatie is verwarrend en maakt mensen bang. De mensenrechtenactivisten die beschuldigd zijn van daden tegen de staat worden beroofd van hun rechten, in het bijzonder het recht op bescherming tegen propaganda en haatzaaien, aangezien hun gezichten in tv-programma's en kranten staan waar ze worden neergezet als criminelen die het land proberen te destabiliseren. Er is een sfeer gecreëerd waarin de beschuldigden bang zijn voor aanvallen of represailles.

"In zo'n sfeer wordt elke organisatie die onderzoek doet naar corruptie, de verantwoordingsplicht van staatsmechanismen of gevallen van discriminatie tegen minderheden automatisch op een zwarte lijst geplaatst, en hun werk en bevindingen ongeldig gemaakt," voegt Miletic toe.

Bescherm mensenrechtenactivisten

Civil Rights Defenders keurt deze media-aanvallen op mensenrechtenactivisten af en roept op tot een onmiddellijke stop op deze valse uitspraken die de levens van de mensenrechtenactivisten bedreigen en de ruimte waarin zij te werk gaan verkleinen. Veel van de beschuldigden zijn Servische partners van Civil Rights Defenders.

We eisen ten zeerste dat de Servische overheid verzekert het recht van vrijheid van meningsuiting volledig te zullen garanderen en bovendien dat de mensenrechtenactivisten in Servië tegen haatzaaien en propaganda beschermd worden.