#MeAndMyRights: Democratie hangt af van privacy om onze leiders verantwoordelijk te houden

Opinievormers ontwikkelen niet alleen nieuwe ideeën die sociale regels kunnen worden. Ze creëren ook informatie over hoe bestaande regels worden toegepast - iets wat democratische verantwoording wordt genoemd. Hiervoor is privacy nodig - dit is waarom.

In het vorige artikel zagen we hoe opinievormers privacy nodig hebben om nieuwe ideeën te creëren en te ontwikkelen die ze vervolgens aanbieden voor een openbaar debat. En toen zagen we dat het publiek privacy nodig heeft om onderzoek te doen, na te denken over nieuwe ideeën en deze te bespreken, zodat ze kunnen beslissen of ze deze accepteren of weigeren. We noemden dit sociale innovatie, en het is een van de redenen dat democratie bestaat - zodat wetten de evoluerende sociale regels en meningen kunnen weerspiegelen.

Maar er is nog een ander aspect van democratie. Onze democratie laat ons niet alleen toe te zeggen wat de wet moet zijn, maar laat ons ook controleren of leiders in onze politiek, religie of zakenwereld zich aan deze regels houden. Regeringen staan of vallen afhankelijk van of de mensen tevreden zijn met de manier waarop ze de regels hebben gemaakt en geïmplementeerd. We kunnen dit democratische verantwoording noemen.

Lees vorige delen van de #MeAndMyRights serie

Hoe spelen opinievormers hier een rol in? Opinievormers creëren en ontwikkelen niet alleen nieuwe ideeën die sociale regels kunnen worden. Opinievormers creëren ook nieuwe informatie over hoe bestaande regels in de praktijk worden toegepast. Journalisten, academici, politici, activisten en NGO's zorgen er voortdurend voor dat machtige mensen in de samenleving zich aan de regels houden. Ze voeren onderzoeken uit en informeren het publiek over zaken, zoals wanneer politici worden opgekocht door bedrijven, politieagenten misbruik maken van hun bevoegdheden, of simpelweg wanneer overheden slechte beslissingen nemen, zoals het starten van een oorlog op basis van onjuiste informatie.

Wanneer opinievormers onze leiders verantwoordelijk houden, hebben ze privacy nodig. Het is niet dat ze privacy nodig hebben om vrij te zijn van sociale controle, omdat ze geen sociale regels in twijfel trekken of nieuwe concepten ontwikkelen. Ze hebben privacy nodig om ervoor te zorgen dat ze geen enkele vergelding ondergaan van de leiders die ze bekritiseren.

Opinievormers of degenen die hen helpen worden vaak gestraft voor het werken aan impopulaire kwesties. Journalisten die schrijven over terrorisme of over het Midden-Oosten zijn bijvoorbeeld op controlelijsten van de regering geplaatst en onderworpen aan huiszoekingen, en hun bronnen zijn bedreigd of benadeeld. Klokkenluiders die wanpraktijken bij overheden of bedrijven aan de kaak proberen te stellen, zijn vaak bestraft, hebben hun baan verloren, zijn vervolgd en zelfs vermoord. Veiligheidsdiensten hebben NGO's geïnfiltreerd, zoals die welke campagne voeren voor milieubescherming, vrede, nucleaire ontwapening, burgerlijke vrijheden, gelijkheid en anti-apartheid, en hebben deze organisaties vernietigd en de levens van activisten geruïneerd. Zelfs academici hebben hun baan, promoties en onderzoeksfinanciering verloren omdat ze bezig waren met onderwerpen die volgens de regering onorthodox waren.

Lees vorige delen van de #MeAndMyRights serie

Democratische verantwoording is afhankelijk van privacy, omdat het opinievormers in staat stelt om vrij onderzoek te doen, zonder angst dat zij in de gaten worden gehouden door degenen die aan de macht zijn. Privacy stelt opinievormers in staat te werken zonder bang te hoeven zijn dat zij hun eigen leven of carrière of het levens en de carrières van anderen in gevaar brengen.

Als je meer informatie wilt of eens wil kijken naar het bewijs en de onderzoeken die we gebruiken voor deze artikelen, kan je hier een kijkje nemen in ons volledige rapport 'Veiligheid door Mensenrechten' ('Security through Human Rights').