Occupy Democracy sleept burgemeester Londen voor de rechter

Om te voorkomen dat er door protestbeweging Occupy Democracy werd geprotesteerd op Parliament Square, liet de burgemeester van Londen hekken plaatsen op het plein. Zijn handelen zal worden getoetst door de rechter.

Het Britse Hooggerechtshof heeft een cliënt van Liberty goedkeuring gegeven om de burgemeester van Londen, Boris Johnson, voor de rechter te dagen. Aanleiding hiervoor is zijn beslissing uit oktober 2014 om Parliament Square in Londen af te schermen met hoge hekken en zo een tiendaags protest van Occupy Democracy halverwege te dwarsbomen.

Occupy Democracy is een protestbeweging die sinds maart 2014 en in de aanloop naar de landelijke verkiezingen in mei dit jaar iedere maand op Parliament Square voor meerdere dagen de tenten opslaat (letterlijk) om een ‘echte’ democratie te eisen waarin de belangen van het bedrijfsleven een ondergeschikte rol spelen en de stem van het volk daadwerkelijk wordt gehoord.

De demonstranten wordt het leven niet makkelijk gemaakt. De Wet op de Hervorming van de Politie en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid uit 2011 heeft de burgemeester en de politie aanzienlijk meer bevoegdheid gegeven om het gebruik van slaapspullen, geluidsversterkers en ander materiaal om mee te demonstreren in het gebied rond het parlement te beletten. Toen de wet werd aangenomen sprak Liberty haar bezorgdheid hierover uit. Door het hele plein af te schermen met hekken gaat de burgemeester sinds eind vorig jaar veel verder dan de wet toelaat.

De demonstranten werd gezegd dat de omheining, die hen in een nauwe ruimte uit de richting van het parlement dreef, nodig was voor het herstel en onderhoud van het gras op het plein. Al gauw werd echter het hele plein (ook de verharde delen) met hekken afgesloten. Enig onderhoud aan het grasveld bleef vervolgens achterwege. Daarentegen was er een constante aanwezigheid van politie met honden, die weinig oog hadden voor het groen.

''Stuitend gebrek aan respect''

De organisatie achter Occupy Democracy is erin geslaagd de demonstranten te ontmoedigen afval achter te laten op het plein en heeft zich ingespannen om het gebied schoon en netjes te houden. Parliament Square werd bovendien uitgeroepen tot alcoholvrije zone. Het aantal demonstranten was nooit dusdanig hoog dat gebruik van het plein voor voorbijgangers onmogelijk werd.

‘‘Het Verenigd Koninkrijk heeft een lange en roemrijke geschiedenis ten aanzien van het ter verantwoording roepen van de machthebbers en het recht om vreedzaam te demonstreren is in de wet en onze Human Rights Act vastgelegd. Helaas kan dit recht de machthebbers slecht uitkomen’’, zegt Rosie Brighouse, jurist bij Liberty. ‘‘Het stuitende gebrek aan respect dat de burgemeester heeft getoond voor een van onze meest fundamentele vrijheden – en dat op steenworp afstand van de zetel van de macht – kan niet ongehinderd voorbij gaan. Daarom zijn wij opgetogen over het feit dat de rechter zijn handelen zal toetsen.’’

‘‘We zijn blij dat de eerste stap is gezet richting een mogelijk rechtvaardige uitkomst. De beslissing van het Hooggerechtshof laat zien dat de ijzingwekkende en repressieve maatregelen van Boris Johnson tegen vreedzame voorvechters van de democratie een niet te onderschatten gevaar vormen voor de democratie en de mensenrechten’’, verklaart George Barda, campagnevoerder van Occupy Democracy en cliënt van Liberty.

Afgelopen november en december heeft Occupy Democracy geprobeerd kortere demonstraties te houden op Parliament Square, maar beide keren liet de burgemeester de hekken opnieuw aanrukken en maakte hij het protesteren hierdoor onmogelijk.

Ook al zijn er demonstranten die vanwege de protesten strafrechtelijke vervolging boven het hoofd hangt, blijft Occupy Democracy iedere maand samenkomen in de aanloop naar de landelijke verkiezingen. Burgemeester Johnson weigert toe te zeggen dat de hekken niet terugkomen om toekomstige protesten te voorkomen.

Neem voor voor meer informatie contact op met de persafdeling van Liberty: 00442073783656 of 00447973831128.