Nieuwe wet over juridische bijstand stap in de verkeerde richting voor Spaanse rechtspraak

De speciale VN-rapporteur inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten is door Spaanse ngo's verzocht ervoor te zorgen dat de Spaanse regering zich houdt aan internationale normen ten aanzien van een op handen zijnde wet over juridische bijstand.

Rights International Spain en de Algemene raad van Spaanse advocatuur hebben de speciale VN-rapporteur inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten verzocht ervoor te zorgen dat de Spaanse regering zich houdt aan internationale normen ten aanzien van een op handen zijnde wet over juridische bijstand.

Goedkeuring van de wet in haar huidige vorm bemoeilijkt de toegang tot een pro deo advocaat. Het principe van financiële draagkracht komt te vervallen. Dit leidt ertoe dat slachtoffers van bepaalde strafbare feiten, die de regering op basis van eigen criteria heeft gekozen, recht hebben op juridische bijstand, ook al hebben zij zelf de financiële middelen om een rechtszaak te bekostigen. Zo wordt het slachtoffer van het ene misdrijf bevoordeelt en het slachtoffer van een ander misdrijf benadeelt. Immigranten zonder documenten worden hoe dan ook uitgesloten van recht op juridische bijstand. Al met al is de wet een stap in de verkeerde richting en een belemmering van de toegang tot de rechtspraak in Spanje.