Rechtszaak in België tegen kosten voor verblijfsvergunning

De Ligue des Droits de l'Homme gaat bij het Belgisch Constitutioneel Hof in beroep tegen een nieuwe wet die buitenlanders verplicht te betalen voor een verblijfsvergunning.

In December kwam de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), met het wetsvoorstel om vreemdelingen te laten betalen voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. Deze maatregel is begin maart ingevoerd.

De Immigratiedienst rechtvaardigde deze heffing omwille van de noodzaak om aanvragers te laten delen in de procedurekosten. Niet veel later liet Francken weten dat het geld gebruikt zal worden om 100 nieuwe plaatsen te creëren in detentiecentra.

De Ligue des Droits de l’Homme (LDH) vindt de gang van zaken sluw en cynisch: deze gevaarlijke maatregel perkt niet alleen de toegang tot de rechter in, hij verplicht buitenlanders te betalen voor hun eigen opsluiting! Het heffen van deze kosten is discriminatoir en treft opzettelijk sociaal en economische kwetsbare mensen.

In dit kader heeft de LDH besloten om de wet deze maand aan te vechten bij het Belgisch Constitutioneel Hof.