Roemeense regering schort werking van wetten naar believen op

De Roemeense regering heeft een noodverordening aangenomen waarmee de werking van een wet 45 dagen wordt opgeschort. Het stelt burgermeesters in staat om zonder gevolgen van politieke partij te wisselen.

De Roemeense regering heeft een noodverordening aangenomen waarmee de werking van een wet, die beperkingen oplegt aan burgermeesters om over te stappen naar een andere partij, voor 45 dagen wordt opgeschort. Normaal gesproken kan een burgermeester tijdens zijn ambtstermijn alleen van partij wisselen als hij ook aftreedt. Met de noodverordening kunnen burgermeesters in heel Roemenië dus anderhalve maand zonder gevolgen van politieke kleur veranderen.

De Association for the Defense of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee (APADOR-CH) is samen met 20 andere ngo’s tegen deze noodverordening in protest gekomen, zowel ten aanzien van de manier waarop zij is aangenomen, als de inhoud ervan.

In Roemenië is het parlement belast met het goedkeuren van wetten terwijl de regering alleen in uitzonderlijke omstandigheden bepaalde wetgeving kan aannemen. Hier is door de jaren heen misbruik van gemaakt en op dit moment drukt de regering met beperkte rechtvaardiging en transparantie en zonder openbare raadplegingen er zelfs meer wetgeving doorheen dan het parlement.

Uit een recent rapport van de APADOR-CH blijkt dat de Roemeense regering in de afgelopen jaren gemiddeld om de drie dagen een noodverordening heeft aangenomen. Het misbruik ten aanzien van het aannemen van noodverordeningen is verontrustend omdat zowel het parlement als de wet inzake publieke raadplegingen in dit proces worden overgeslagen, net als in veruit de meeste gevallen het Constitutioneel Hof, aangezien alleen de ombudsman bij dit hof protest kan aantekenen tegen een noodverordening maar steeds terughoudender wordt om dit te doen. De ngo’s benadrukken dat wetten moeten zorgen voor stabiliteit en voorspelbaarheid en niet moeten worden gebruikt om de onmiddellijke belangen van de regeringspartij(en) te dienen.

Ook ten aanzien van de timing van de noodverordening met betrekking tot burgermeesters zijn zorgen geuit, zelfs door de Amerikaanse ambassade in Boekarest. Aan het eind van het jaar worden in Roemenië namelijk presidentsverkiezingen gehouden. Er wordt verwacht dat de uitkomst daarvan voor een groot deel zal worden bepaald door de steun van lokale burgermeesters. Nu de werking van de wet tijdelijk wordt opgeschort, zullen de grote partijen met het oog op de verkiezingen proberen zoveel mogelijk lokale burgermeesters aan hun zijde te scharen.