Ken je rechten - Solidariteit op zee: een op feiten gebaseerde gids over het werk van NGO's

CILD heeft Ken je rechten - Solidariteit op zee opgericht, een toegankelijke gids om de media's lastercampagne tegen NGO's die betrokken zijn bij de zoektocht naar migranten en reddingsacties te contrasteren.
De afgelopen maanden zijn NGO's en mensenrechtenactivisten die betrokken zijn bij de zoek- en reddingsacties in de Middellandse Zee en in het verlenen van hulp aan migranten die aankomen in Italiaanse havens het slachtoffer geworden van een agressieve mediacampagne.

Het debat is begonnen nadat de media, politici en zelfs aanklagers NGO's beschuldigden van een geheime verstandhouding met mensenhandelaren, het optreden als een trekfactor voor de boten van migranten en het verantwoordelijk zijn voor een toename in migratie naar Italië.

Dit zijn serieuze beschuldigingen voor iedereen, maar zeker voor mensen die zich toeleggen op solidariteit. Vanwege de beschuldigingen behandelt het publiek NGO's nu met achterdocht en rekent hen zelfs de huidige migratiesituatie aan.

Consequenties van de aanval op NGO's

Het moge duidelijk zijn dat deze media-aanval, die later ongegrond bleek, bedoeld was als een politieke zet voor de aankomende verkiezingen; een middel om stemmen te trekken van zij die niet voor het verwelkomen en integreren van migranten zijn.

Daarnaast hebben Europese instituties eenzelfde lijn gevolgd en daarmee NGO's tot een soort zondebok gemaakt, waar iedereen zijn aandacht op focust wanneer er over immigratie gesproken wordt.

De makkelijkste manier om om te gaan met de grote hoeveelheid mensen die de hulp en bescherming van Europa zoeken is, zowel aan de Italiaanse als aan de Europese institutionele kant, het in twijfel trekken van solidariteit en NGO's te beschuldigen van "te veel hulp bieden", te dicht varen bij Libië en levens redden omdat er een financiële drijfveer zou zijn.

Ook al is het met mediadebat nu iets gekalmeerd, NGO's zijn nog steeds tegen regels die ze niet zouden moeten volgen, regels die ver af staan van het doel dat ze zeggen te beogen: het beschermen van de organisaties zelf.

Dat is het geval voor de "gedragscode" voor NGO's die nu onder vuur ligt omdat veel verenigingen het een serieuze belemmering vinden bij hun opsporings- en reddingsacties.

Wat staat er daadwerkelijk in de wet?

Wat uit deze feiten duidelijk kan worden begrepen en waar NGO's zich vooral zorgen over maken, omwille het respect voor mensenrechten, is dat mensen sterk beïnvloed zijn door de media en zich niet informeren over de feiten. Ze zoeken niet naar de waarheid.

In een poging om dit probleem op te lossen heeft CILD besloten om een toegankelijk hulpmiddel te creëren dat de feiten uitlegt op basis van niets anders dan internationaal recht: hoe werken opsporings- en reddingsacties? Waarom zijn NGO's nodig? Welke wetten zijn van toepassing op hun werk?

Deze vragen moeten worden beantwoord door waardevolle, betrouwbare bronnen, wetten en internationale afspraken, niet met ongerechtvaardigde beschuldigingen die door de media worden gebruikt voor sensatie.

Om solidariteit, menselijkheid en zij die zich hebben toegelegd op het helpen van anderen te beschermen, is hier Ken je rechten - Solidariteit op zee van CILD, een gids over de echte procedures die worden gevolgd bij opsporings- en reddingsacties, hun oorsprong en motivatie.