Journalisten kunnen niet worden geband van Hongaarse vluchtelingenkampen

De Hongaarse staat schendt de rechten van journalisten doordat het hen niet toegang geeft tot de vluchtelingenkampen in het land. Dit is wat het EHRM heeft bevestigd. De journalist, Illés Szurovec, werd gepresenteerd door HCLU in Straatsburg.

Szurovec wilde verslag doen van de omstandigheden van de Hongaarse vluchtelingenkampen tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015. Zijn plan was om een verhaal te schrijven, allereerst, over de het open vluchtelingenkamp in Debrecen, waarvan de ombudsman concludeerde dat de omstandigheden de rechten van asielzoekers schonden. Hij had een inreisvergunning gevraagd aan de kampuitbaters, het Bureau voor immigratie en nationaliteit, maar deze werd geweigerd met de reden dat het toelaten van journalisten de veiligheid van de asielzoekers in het kamp in gevaar zou brengen, omdat de verhalen beschikbaar zouden kunnen komen in de landen waaruit ze waren gevlucht. Hoewel Szurovecz zei dat hij alleen foto's zou maken van mensen die hun schriftelijke toestemming hadden gegeven, werd hij nog steeds niet binnengelaten in het kamp. Vervolgens heeft hij een gerechtelijke procedure tegen de beslissing in Hongarije aangevochten. De rechtbank verklaarde in deze zaak geen juridische bevoegdheid te hebben.

Journalisten kunnen misbruik van staatsmacht ontdekken

Met de hulp van HCLU wendde Szurovecz zich tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en beweerde daar dat zijn recht op vrijheid van meningsuiting en recht op verhaal was geschonden. Het fysiek blokkeren van journalisten van rapportage vormt een ernstige inbreuk op de rechten van zowel het publiek als de vertegenwoordigers van de media. Dit komt omdat journalisten, die toegewijd zijn om de staat verantwoordelijk te houden, geen misbruik en machtsmisbruik kunnen onthullen dat zich achter gesloten deuren voordoet.

In haar verdediging zei Hongarije dat de journalist de rapporten van maatschappelijke organisaties in het kamp voor zijn werk had kunnen gebruiken, of interviews buiten het kamp had kunnen houden. De rechtbank in Straatsburg verklaarde echter dat informatie uit de eerste hand die door de journalist zelf was gecontroleerd, veel waardevoller was dan indirect verkregen informatie. De uitspraak benadrukte ook de bijzonder belangrijke rol van de media bij de rapportage over kwetsbare sociale groepen, aangezien publiciteit enige garantie biedt dat staatsorganen verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties.

Hongarije legt niet uit hoe rapportage de veiligheid van asielzoekers in gevaar zou hebben gebracht

Een belangrijk onderdeel van de uitspraak is dat de Hongaarse autoriteiten bij het rechtvaardigen van de blokkering verwees naar de noodzaak om de privacy van asielzoekers te beschermen, terwijl het geen rekening hield met het feit dat de journalist de anonimiteit van de geïnterviewden zou beschermen. Ze hebben ook niet uitgelegd hoe het rapport de veiligheid van de mensen die in het kamp wonen in gevaar zou hebben gebracht zolang hun schriftelijke toestemming was verkregen.

De uitspraak is ook belangrijk omdat het bevestigt dat journalisten niet alleen recht hebben op de vrijheid van meningsuiting, maar ook om informatie te verzamelen, en dat het kiezen van de rapportagemiddelen ook betrekking heeft op de vrijheid van journalisten.

Je moet cookies van derden accepteren om deze content te kunnen zien.