218 Italiaanse parlementsleden willen wiet legaliseren

Het Italiaanse parlement zou wel eens gauw de mislukte oorlog tegen drugs aan de orde kunnen stellen, nu een gezamenlijke Kamercommissie een wetsvoorstel indient om wiet te legaliseren.

De commissie, “Legale Cannabis” genoemd, bestaat uit 218 afgevaardigden en senatoren: een aanzienlijk aantal gezien dat het voltallige Italiaanse parlement uit 945 leden bestaat.

Het voorstel van de commissie vertegenwoordigt een forse verandering van het beleid dat het afgelopen kwart eeuw is gevolgd en met ferme hand de consumenten beteugelde – in het bijzonder met de Wet Fini-Giovanardi uit 2006, die voor een fikse strafverhoging zorgde voor wietgebruikers. Die wet bleek later ongrondwettelijk en werd herroepen.

Volgens een onderzoek door Ipsos dat door de commissie was opgedragen, zou het voorstel op een brede consensus kunnen rekenen: 73 procent van de Italianen is voorstander van het legaliseren van wiet, inclusief veel conservatieve stemmers (steun vanuit die hoek voor legalisering ligt net boven de vijftig procent).

Het wetsvoorstel is het startpunt voor een ontwerpwet die op drie pijlers rust: eigendom en consumptie; verkoop e n therapeutisch gebruik.

Eigendom

Iedere volwassene mag tot 15 gram thuis bezitten en maximaal 5 gram bij zich dragen, ook voor recreatieve doeleinden. Het absolute verbod voor minderjarigen blijft, net zo goed als het verbod op straathandel. Thuis kweken zal toegestaan worden: iedere individu mag maximaal vijf planten hebben na het verkrijgen van toestemming vooraf van het verantwoordelijke bureau. In dit opzicht zou de wet op privacy aangepast moeten worden om meer bescherming te bieden aan dit soort informatie.

De wet biedt ook de mogelijkheid om wiet te kweken in gezelligheidsverenigingen: groepen van maximaal vijftig volwassenen (minderjarigen mogen niet naar binnen) mogen marihuana in vereniging kweken, zonder winstoogmerk, van in totaal 250 planten.

Verkoop

Het kweken, verwerken en verkopen van cannabis (detailhandel) zal worden toegestaan. Voor al deze opties zal in een speciale vergunning worden voorzien. Import en export blijven verboden.

Therapeutisch gebruik

Kweek voor eigen gebruik zal worden toegestaan, evenals mogelijk gemaakte procedures om medicijnen te kopen die van cannabis gemaakt zijn.

Andere relevante aspecten van de wet omvatten het verbod op roken in publieke ruimten of zelfs in open publieke ruimten (bijvoorbeeld parken), en het feit dat vijf procent van de opbrengst van de wietlegalisering naar een fonds gaat ter bestrijding van drugs, inclusief onderwijscampagnes.

Het doel van de wet is het te boven komen van het systeem dat van de consument een crimineel maakt, maar ook om geld weg te halen uit de georganiseerde misdaad en dit meteen richting overheidsbudget te sturen. Dit zal de nationale economie stimuleren en diverse sectoren die verbonden zijn aan de productie-, verwerkings- en consumptieketen.

“Wij zijn er zeker van dat de wet tijdens deze regeringsperiode,” aldus de woordvoerder van de commissie.