HCLU's boycott: Hongarije's onwettige NGO wet is gedoemd te falen

De heftig bekritiseerde Hongaarse wet over de financiering van NGO's werd op dinsdag goedgekeurd door het parlement. De Hungarian Civil Liberties Union veroordeelt de onwettige NGO wet en roept het publiek op zich ertegen te verzetten!
De Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) veroordeelt de onwettige NGO wet, zelfs de laatste versie ervan. Volgens de waakhond zou het wetsvoorstel helemaal niet aangenomen moeten zijn geworden, omdat het de grondrechten schendt. De organisatie gelooft dat de meest effectieve manier om op te treden tegen de onwettige bepalingen is door ons niet te houden aan de wet. Ze onderstrepen dat, aangezien hun economische beheer al volledig transparant is, dit geen rechten of de vraag naar transparantie zou schenden.

HCLU waarschuwt dat gelijksoortige wetten zijn aangenomen in Rusland en Israel onder het mom van transparantie, terwijl ze eigenlijk kritische NGO's die toezicht houden op de regering's mensenrechtenbeleid het zwijgen op wilden leggen. De nieuwe Hongaarse NGO wet is een blauwdruk van Putin's wet op buitenlandse entiteiten. Deze wet werd gevolgd door meerdere amendementen die de rechten en activiteiten van NGO's beperkten, waardoor 27 organisaties zijn opgeheven sinds de wet werd aangenomen.

NGO wet schendt rechten

HCLU vindt dat de vrijheid van meningsuiting en vereniging in het beding komen door de onwettige bepalingen, die overigens ook discrimineren tegen bepaalde burgerlijke organisaties. De organisatie benadrukt ook dat de huidige wetgeving veel effectiever is in het garanderen van transparantie en nationale veiligheid, of tegen witwassen. Transparantie is verzekerd door het vereiste voor burgerorganisaties om hun financiële data te publiceren en aan te geven door wie ze worden gesteund. Uiteindelijk worden nationale veiligheid en de strijd tegen witwassen niet geholpen door publiciteit, maar door gepaste financiering van de instellingen die dat doel dienen, zoals het Openbaar Ministerie. Daarom vindt HCLU dat de vereisten die in de nieuwe wet wordt beschreven onnodig en disproportioneel zijn.

Gebaseerd op HCLU's interpretatie is het de NGO wet die rechten schendt, in plaats van hen zelf. Ze vinden dat het niet volgen van de bepalingen de meest effectieve manier is om te strijden tegen de onrechtmatige wet. De organisatie is klaar om alle beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken. Als er procedures worden ingesteld, zal HCLU haar rechten in de rechtbank afdwingen en zelfs rechtvaardigheid zoeken bij het Constitutioneel Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

'We zijn niet bang'

De organisatie herhaalt dat het niets te verbergen heeft: het management en activiteiten zijn compleet transparant; iedereen mag opzoeken wat voor projecten zijn voltooid, met wiens steun en met welk budget. HCLU moedigt nog steeds iedereen die wil leven in een land waarin burgerrechten worden gerespecteerd aan om op een vaste basis te doneren. HCLU's activiteiten zijn veel transparanter nu dan wanneer ze zouden worden gestigmatiseerd als een "organisatie met steun uit het buitenland," daarom zal het het publiek hierover blijven informeren.

"Een deel van de rechtsmiddelen wordt beschikbaar wanneer we ons niet houden aan de vereisten die gesteld zijn in de onrechtmatige wet. Omdat we eventuele rechtsmiddelen niet willen opgeven, hebben we besloten om de vereisten in de onrechtmatige wet niet te volgen," zei Máté Szabó, programma-directeur van HCLU.
"We zijn op de hoogte van de mogelijkheid dat een rechtszaak tegen ons kan worden ingesteld. Wij zijn hier niet bang voor: jarenlang hebben wij onze klanten vertegenwoordigd - velen waarvan hun fundamentele rechten werden geschonden - voor Hongaarse rechtbanken, het Constitutionele Hof en het Hof in Straatsburg: we hebben ervaring in dergelijke procedures. Om de samenleving, andere stichtingen en verenigingen te helpen, moeten we risico's nemen en bewijzen dat de bepalingen in strijd zijn met rechten. Wij zijn ervan overtuigd dat in het kader van een lange procedure, de illegale NGO wet zal mislukken," zegt Stefánia Kapronczay, directeur van HCLU.

De transparantie van HCLU wordt niet gediend door stigmatisering als een "organisatie met steun uit het buitenland" maar doordat het haar gedetailleerde financiële gegevens al jaren lang gepubliceerd worden.

Alles wat u moet weten over de NGO wet, verzameld op één plaats.

Meer over de impact van de Russische buitenlandse agent wetgeving:

Voor media vragen kunt u contact opnemen met:

Stefania Kapronczay: +36 70 310 0771

Mate Szabo: +36 30 250 3820