Welke hoorzittingen doen ertoe voor onze rechten en democratie?

Vandaag start het Europees Parlement een serie van hoorzittingen van commissarissen, waarbij alle genomineerden voor het college van commissarissen worden ondervraagd. Hier zijn de hoorzittingen die ertoe doen voor rechten, democratie en de rechtsstaat.

Genomineerden voor het team van Ursula von der Leyen moeten formele hoorzittingen ondergaan op 30 september en 8 oktober. Hierbij worden zij onderworpen aan minimaal 25 vragen van 18 commissies van het Europees Parlement (EP).

Op donderdag vorige week heeft de Juridische Commissie van het EP (JURI) twee gevallen van belangenconflicten geïdentificeerd waarbij de Roemeense kandidaat Rovana Plumb, kandidaat voor transportcommissaris, en de Hongaarse László Trócsányi, kandidaat voor commissaris voor de betrekkingen met de buurlanden van de EU, waren betrokken. Het EP heeft het recht om elk belangenconflict te identificeren waarbij een kandidaat betrokken is, wat verklaart waarom tot nu toe slechts 24 genomineerden groen licht hebben gekregen om door te gaan naar de hoorzittingsfase. (UPDATE: JURI heeft maandagochtend de twee hangende nominaties beoordeeld, maar heeft haar positie niet gewijzigd en wijst dus de twee ondervraagde kandidaten. Nu ligt de bal in het hof van von der Leyen, die samen met de Hongaarse en Roemeense regeringen moet komen met nieuwe kandidaten.)

Alle kandidaten hebben al een enquête moeten invullen. Deze vraagt bijvoorbeeld naar financiële belangen en beleidsgerelateerde aspecten. Naast het bevragen van de genomineerden, kunnen Europarlementariërs individuele kandidaten weigeren of zelfs het hele college van commissarissen weigeren.

Hoe de hoorzittingen zullen verlopen

De genomineerden, bekend als kandidaat-commissarissen, krijgen 15 minuten voor inleidende verklaringen voordat ze op 25 vragen moeten reageren, plus mogelijke vervolgvragen. Elke zitting wordt afgesloten met een slotverklaring van vijf minuten door de kandidaat-commissaris.

Nadat de hoorzittingen voorbij zijn, zullen de belangrijkste parlementsleden van elk van de EP-commissies die aan de zittingen deelnemen over de kandidaten stemmen. Genomineerden moeten een tweederde meerderheid hebben om goedgekeurd te worden. In het geval dat een kandidaat-commissaris deze drempel niet bereikt, moet hij of zij antwoorden op verdere schriftelijke vragen. Na beoordeling van de schriftelijke antwoorden beslist de conferentie van commissievoorzitters of de antwoorden bevredigend zijn. Zo niet, dan kan de conferentie van voorzitters van het Parlement (de voorzitter van het EP en de leiders van de fracties van het EP) een tweede hoorzitting organiseren. Als de tweede hoorzitting de kandidaat nog steeds niet goedkeurt, moet de kandidaat een gewone meerderheid van stemmen krijgen door de hele commissie.

Volgens de geplande tijdlijn - en ervan uitgaande dat de genomineerden van von der Leyen zullen slagen - zal de conferentie van voorzitters van het EP de hoorzittingen als afgesloten verklaren. De leden van het Europees Parlement zullen vervolgens een eindstemming geven tijdens hun plenaire vergadering die op 21 oktober in Straatsburg begint.

Het nieuwe college van commissarissen gaat op 1 november 2019 aan het werk.

Dit is een volledige lijst van hoorzittingen.

Bekijk hier de hoorzittingen live.

Hoorzittingen die specifiek interessant zijn voor rechten en vrijheden:

Dinsdag 1 oktober

14.30-17.30 Ylva Johansson (Zweden) Binnenlandse zaken Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

18.30-21.30 Stella Kyriakides (Cyprus) Gezondheid Milieu Landbouw

Woensdag 2 oktober

9.00-12.00 Didier Reynders (België) Justitie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken / juridische zaken Interne markt en consumentenbescherming

14.30-17.30 Helena Dalli (Malta) Gelijkheid Gendergelijkheid / werkgelegenheid Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Donderdag 3 oktober

18.30-21.30 Margaritis Schinas (Griekenland) Bescherming van onze Europese manier van leven Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken / cultuur en onderwijs Werkgelegenheid

Dubravka Šuica (Kroatië) Democratie en demografie. Constitutionele zaken Werkgelegenheid

Maandag 7 oktober

14.30-17.30 Věra Jourová (Tsjechië) Waarden en transparantie Constitutionele zaken / burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Juridische zaken