Hongaars constitutioneel hof stelt besluit over CEU en NGO wetten uit

Het Hongaarse constitutionele hof heeft het onderzoek naar de naleving van de wet over de CEU en de wet inzake de transparantie van organisaties met buitenlandse financiering opgeschort tot de afronding van de inbreukprocedures van het HvJEU.

Een kwart van de Hongaarse parlementsleden heeft in beide zaken een procedure bij het Constitutioneel Hof aanhangig gemaakt. Het Hof is niet gebonden aan een termijn om in beide gevallen een beslissing te nemen.

De door oppositie-parlementsleden ingediende klacht werd in januari 2018 op de agenda geplaatst. Hoewel het Hof toen begon met het bespreken van de problemen, is tot nu toe nog geen beslissing genomen.

"Het Constitutioneel Hof heeft besloten om niet als een rechtbank te handelen. Ook al is het verantwoordelijk voor de bescherming van de fundamentele rechten van aanvragers, weigert het een beslissing te nemen betreffende de Central European University (CEU), waarvan het bestaan is bedreigd, of de NGO's, die worden gestigmatiseerd voor financiering vanuit het buitenland, voordat het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest uitbrengt in een zaak die niets te maken heeft met de procedures van het Constitutioneel Hof. Er is absoluut geen rechtvaardiging voor deze vertraging," merkte HCLU op over de situatie.

Samen met andere NGO's boycot HCLU de Hongaarse Burgerlijke Wet.