Hongaarse autoriteiten maken voortdurend inbreuk op de persvrijheid

Ongeregeldheden blijven doorgaan bij de gesloten grensovergang bij Röszke: vluchtelingen probeer door het hek te breken, terwijl anderen vreedzaam protesteren. De pers is natuurlijk bij de Hongaars-Servische grens om te rapporteren over de gebeurtenissen.

Ten onrechte veronderstelt de regeringswoordvoerder dat "journalisten daar niets te zoeken hebben en de functionaris heeft geen bevoegdheid om agressievelingen van vertegenwoordigers van de media te scheiden". In feite hebben journalisten niet alleen het recht om op de plek; het is ook hun professionele plicht om over de situatie verslag te doen. De handelende agent moet van zijn kant in staat zijn om journalisten te onderscheiden van de mensen hem aanvallen, net zoals je rustig spelende kinderen van stenengooiers scheidt. De Politiewet stelt dat "bij de keuze tussen de dwangmiddelen, [een agent] kiezen moet voor wat behalve effectief, de minste dwang, letsel of schade voor de betrokken persoon/personen inhoudt die bij de actie aangaat/aangaan".

Met je handen van de pers afblijven

De pers mag niet worden beperkt wanneer zij verslag doet van de vluchtelingen. De politie mag geen dwangmiddelen tegen journalisten toepassen die hen niet aanvallen en alleen over de gebeurtenissen verslaan. Journalisten mogen niet worden gearresteerd voor het doen van hun werk. De politie mag geen foto's of video-opnamen verwijderen diedoor journalisten gemaakt zijn omdat er politieagenten op staan. Deze onrechtmatige handelingen schenden ook de persvrijheid.

Momenteel heeft de pers een uitstekende rol in Hongarije, omdat het grote publiek nu via de pers betrouwbare informatie kan verkrijgen. Om deze reden is het onwettig om journalisten te verbieden vluchtelingenopvangcentra binnen te gaan. Het is de plicht van de pers om te verslaan wat er gaande is in deze centra, want het publiek heeft immers het recht om te worden geïnformeerd over de activiteiten en het misbruik van de regering.

Officiële bronnen

De algemeen directeur van de Dienst Immigratie en Naturalisatie (BIN) brengt belachelijke argumenten in stelling om het verbod te ondersteunen, door te beweren dat de persvrijheid en recht op informatie door de BIN worden gewaarborgd en dat het de pers op de hoogte houdt van de situatie bij de opvangcentra. De suggestie dat journalisten voor informatie in perskamers moeten wachten op de officiële instanties over wat er in het land gaande is, is duidelijk een absurd voorstel. Daarmee zou je de tastbare aanwezigheid van de pers bij de actualiteit als volstrekt overbodig beoordelen.

Geweld tegen journalisten en hen arresteren zijn middelen om te voorkomen dat ze hun werk doen. Dit is ernstig in strijd met de persvrijheid. Het HCLU biedt gratis rechtsbijstand aan journalisten aan als ze op welke manier ook maar door de autoriteiten verhinderd worden om hun taken uit te voeren. We vragen de betrokken journalisten om ons een e-mail te sturen. Ons adres is: tasz@tasz.hu.
Afbeelding