Het "Recht om Vergeten te Worden" Opnieuw in de Schijnwerpers in Polen

Bepaalde informatie die Google's 'automatisch invullen' liet zien zou iemand's privacy kunnen schenden, net als de suggesties die worden gegeven over volgende zoekresultaten.
Niet alleen kan ongewenste informatie verschijnen bij zoekresultaten zelf, maar ook in Google's 'automatisch aanvullen', wanneer de zoekterm wordt ingetypt.

Jan Novak* beklaagde zich recentelijk over online privacy en Google's web browser bij de Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR). Wanneer hij zijn eigen naam intypte, gaf Google's 'automatisch aanvullen' suggesties voor zoekresultaten die gevoelige persoonlijke informatie over hem bevatten.

Ongevoelige reactie

Novak is een overheidsfunctionaris die lokaal welbekend is vanwege zijn baan. Een aantal jaar geleden publiceerde een populaire krant online een artikel over een zaak die te maken had met Novak's functie. Onder het artikel werd door een lezer een reactie geplaatst die extreem gevoelige informatie over Novak's privéleven bloot legde.

De reactie was op geen manier gerelateerd aan de inhoud van het artikel en betrof dan ook niet Novak's professionele leven en staat van dienst. Een link naar de reactie werd één van de meest populaire zoekresultaten wanneer men zocht naar Jan Novak's naam. Daarnaast suggereerde 'automatisch aanvullen' ook zoekresultaten met de persoonlijke informatie.

Jan Novak's advocaat, die werkt voor de HFHR en de zaak pro bono heeft aangenomen, contacteerde de krant, die bereid was om de reactie te verwijderen van de website en de link niet meer te tonen in zoekresultaten op de site.

Ondanks het verwijderen van de gevoelige informatie van de bron website, geeft Google's browser nog steeds de reactie van de bron weer in de zoekresultaten naar Jan Novak's naam.

Verdere juridische actie werd vermeden nadat Novak's advocaat contact opnam met Google's kantoor in Polen en het bedrijf snel aan Novak's verzoek gehoor gaf om alle relevante informatie die werd gegenereerd door het browser's algoritme te verwijderen.

Google weer in de schijnwerpers

Dit is niet de eerste keer dat er controverse ontstaat over zoekresultaten die het recht op privacy schenden. In een bekende zaak over Google's web browser oordeelde het Hof van Justitie voor de Europese Unie dat het beschermen van de privacy en persoonlijke gegevens van burgers in bepaalde omstandigheden het verwijderen van websites van zoekresultaten rechtvaardigt. Deze uitspraak bevestigde het zogenoemde "recht om vergeten te worden".

De zaak die door de HFHR in behandeling werd genomen laat zien dat andere informatie die wordt gegenereerd door de algoritmes van browsers, zoals 'automatisch invullen', ook het recht op privacy zou kunnen schenden.

* - De naam is voor dit verhaal veranderd.