Gemeente Zwolle lekt persoonsgegevens van 2000 burgers

Weer een voorbeeld in Nederland van hoe de overheid onzorgvuldig omgaat met persoonsgegevens van haar burgers.

Burgerservicenummers van uitkeringsgerechtigden in Zwolle zijn op straat komen te liggen. De gemeente Zwolle heeft per post formulieren verstuurd waarvan door het venster van de envelop niet alleen de adresgegevens waren te zien, maar ook het burgerservicenummer en cliëntnummer, zo meldt De Stentor.

De enveloppen, die per post waren verstuurd, waren gericht aan 2000 uitkeringsgerechtigden in Zwolle, die ook werk verrichten. De privacygevoelige gegevens op dat formulier zijn te lezen, zonder de envelop te openen. ,,Hoe je ook schudt, het blijft in beeld", zegt een anonieme gedupeerde.

Door de combinatie van naam, adres en burgerservicenummer (BSN) is voor kwaadwillenden de stap kleiner om identiteitsfraude te plegen. Vijf gedupeerden hebben zich bij de gemeente Zwolle gemeld, maar de bewuste brief wordt volgens gemeentewoordvoerder Marieke Stenfert elke maand naar tweeduizend inwoners verstuurd. 'We gaan ervan uit dat het alle tweeduizend brieven zou kunnen betreffen', reageert Stenfert.

De gemeente vindt het een 'vervelende situatie' voor de betrokkenen en biedt haar excuses aan. Er is actie ondernomen om een dergelijk datalek in de toekomst te voorkomen, door 'de werkprocessen aan te passen'. Zwolle heeft het datalek inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.