EU wil centrale biometrische database voor veroordeelde burgers uit derde landen

Omdat een commissie van het Europees Parlement haar positie heeft verduidelijkt, zal het voorstel voor een nieuw Europees strafregistratiesysteem voor burgers uit derde landen worden ingediend.

Gecentraliseerde database

De Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement heeft op 25 januari haar standpunt vastgesteld over het voorgestelde Europees Strafregister Informatiesysteem voor burgers uit derde landen. Dit zal een gecentraliseerde database zijn met de identiteitsgegevens van burgers die van buiten de EU komen en in een EU-lidstaat zijn veroordeeld.

Hierdoor kunnen nationale autoriteiten nagaan welke lidstaten informatie hebben over eerdere veroordelingen van burgers van buiten de EU. Vervolgens kunnen zij aan die landen een verzoek doen om die informatie in te winnen.

Het verslag van de LIBE-commissie zal dienen als het standpunt van het Parlement voor de onderhandelingen met de Raad.

Pasfoto's en vingerafdrukken

De LIBE-commissie is alleen voorstander van het verzamelen van vingerafdrukken voor opname in de database wanneer dit wordt voorzien door de nationale wetgeving (amendement 28), maar de Commissie en de Raad willen het verzamelen en bewaren van vingerafdrukken verplicht maken voor alle misdrijven. Een soortgelijke bepaling is door de LIBE-commissie opgenomen met betrekking tot pasfoto's, hoewel deze als optioneel worden beschouwd in zowel het voorstel van de Commissie als dat van de Raad.

Het Parlement en de Raad zijn beide tegen de door de Commissie voorgestelde definitie van burgers uit derde landen (amendement 23), wat zou hebben geleid tot de opname van burgers met een dubbele nationaliteit (van zowel de EU als van een land van buiten de EU) in de database, indien zij veroordeeld zouden zijn in een EU-lidstaat. Gegevens over dergelijke personen zijn echter al beschikbaar via het gedecentraliseerde ECRIS, een netwerk waarin alle strafregistersystemen van alle lidstaten zijn ondergebracht.

Zie ook: de algemene aanpak van de Raad (document 15102/17, pdf) and het voorstel van de Commissie (COM(2017) 344, pdf).

Bron: Statewatch