Hoe het Europees Parlement fundamentele EU waarden kan beschermen

Hier lees je hoe het Europees Parlement kan omgaan met Polen, Hongarije, Spanje en andere landen die mensenrechten aan de laars lappen.
Hongarije, Spanje en nu Polen: een groeiend aantal EU regeringen gaan achteloos om met de grondwaarden van democratie van de Unie, de rechtsstaat en grondrechten.

De EU slaat terug, maar langzaam. De Europese Commissie heeft een 'rechtsstaatmechanisme' ontwikkeld dat het net voor de eerste keer in werking heeft gesteld. De Raad experimenteert met een 'rechtsstaatdialoog', maar werkt behoedzaam.

Het Europees Parlement wil een nieuwe procedure zien dat met sancties wordt ondersteund, die regelmatig toeziet op de verwezenlijking van rechten door EU-lidstaten. Het Parlement werkt nu aan een rapport dat formeel de Commissie verzoekt om bijbehorende wetgeving voor te stellen. Maar de Commissie heeft geen interesse in het opzetten van een nieuw mechanisme en het is onwaarschijnlijk dat de lidstaten meer toezicht door de EU zouden steunen.

Als de Commissie geen nieuw mechanisme wil opzetten, dan moet het Parlement alleen optreden. In dit document verwoorden de partners van het European Liberties Platform hoe het Parlement zijn eigen bevoegdheden en privileges kan gebruiken om een interparlementaire rechtendialoog te vormen, rechtstreeks met de nationale parlementen, als een manier om de fundamentele waarden van de EU te beschermen.