Europees Parlement stimuleert seksegelijkheid

Het Europees Parlement heeft een dag na Internationale Vrouwendag (8 maart) goedkeuring gegeven aan een resolutie die moet bijdragen aan meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de EU.

Het Europees Parlement heeft op 9 maart een resolutie goedgekeurd over de vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013. De resolutie, die met 441 stemmen vóór, 52 tegen, bij 52 onthoudingen werd aangenomen, dringt er bij de EU-landen op aan om beleid op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verbeteren.

De resolutie heeft betrekking op tientallen van rechten van vrouwen, waaronder seksuele en reproductieve rechten. In dat opzicht ‘‘wijst het Europees Parlement er met nadruk op dat vrouwen zeggenschap moeten hebben over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met name door gemakkelijke toegang tot contraceptie en abortus; ondersteunt daarom maatregelen en acties om de toegang van vrouwen tot diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid te verbeteren en hen meer bewust te maken van hun rechten en de beschikbare diensten; verzoekt de lidstaten en de Commissie maatregelen en acties uit te voeren die ertoe moeten leiden dat mannen zich meer bewust worden van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van seksuele en reproductieve kwesties.’’

Dankzij de Europarlementariers is de toegang tot legale en veilige abortus voor alle vrouwen in de EU dichterbij gekomen. Dit is precies waar Rights International Spain en andere organisaties vorig jaar in een campagne voor pleitten.