Europarlementariërs geven groen licht om nog eens 120.000 asielzoekers te herverdelen binnen de EU

Een noodvoorstel om 120 duizend asielzoekers vanuit Italië, Griekenland en Hongarije onder EU-lidstaten te verdelen, is op donderdag 17 september door het Parlement goedgekeurd.

De eerste tijdelijke noodwetten voor de herverdeling van veertigduizend vluchtelingen over twee jaar vanuit Italië en Griekenland werden kortgeleden, op 9 september door het Parlement goedgekeurd.

De steun voor het voorstel van de Europese Commissie van 9 september in recordtijd door het Parlement aangenomen, om 120.000 asielzoekers te herverdelen, geeft een helder signaal aan de Europese ministers van Binnenlandse Zaken, die op dinsdag 22 september opnieuw vergaderen, dat het de hoogste tijd is om tot actie over te gaan om eindelijk akkoord te gaan met dit tweede pakket van noodmaatregelen.

Volgens het voortel van de Commissie komen er nog 120 duizend asielzoekers bij vanuit Italië (15.600), Griekenland (50.400) en Hongarije (54.000). Dit getal komt bovenop het eerste door het Parlement op 9 september goedgekeurde plan om 40.000 asielzoekers te herverdelen en was aanbevolen door de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 14 september. Het aantal mensen voor herverdeling komt dus uit op 160.000.

Het Parlement steunde het voorstel van de Commissie (zonder het te wijzigen) met 370 stemmen voor, 134 tegen en 52 onthoudingen. Vervolgens nam het Parlement een wetgevingsresolutie aan met 372 stemmen voor, 124 tegen en 54 onthoudingen, waarin zij de Raad informeerden dat hun steun voor dit voorstel nu geen invloed zou hebben op hun nog te bepalen standpunt met betrekking tot de oprichting van een permanent hervestigingsmechanisme. Over dat laatste zullen het Parlement en de Raad op gelijke voet beslissen.