Politiek pingpongspel EU over hoofden van asielzoekers

Ondanks de vele maatregelen van de EU die de toevloed van vluchtelingen naar Europa willen dempen, kan de migratie niet gestopt worden. Het wordt tijd dat de lidstaten de realiteit onder ogen zien.
Het initiatief "Welkom" heeft gewaarschuwd voor ernstige schendingen van de mensenrechten en het creëren van juridische onzekerheid als gevolg van problematische praktijken bij het terugsturen van vluchtelingen van Slovenië naar Kroatië en van Kroatië naar Servië.

Het initiatief bood een rapport aan dat opgesteld was door activisten van de groep Moving Europe die met mensen spraken die 'vast' waren komen te zitten in de grensgebieden van Servië en Kroatië in de omgeving Adaševci en Šid maar ook in Belgrado. De interviews werden gehouden tussen 11 en 25 januari en legden voorbeelden bloot van hoe politie geen geweld schuwt.

Gedwongen om terug te gaan

Het alarmerende besluit van de EU om alleen aan mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan doorgang te verlenen die expliciet vermelden dat ze in Oostenrijk of Duitsland asiel willen aanvragen, zorgt ervoor dat veel vluchtelingen terug moeten naar Slovenië, Kroatië, Servië en andere landen op de route.

Sommigen terugkeerders zijn ook vluchtelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan. Maar door hun verklaringen is het duidelijk geworden dat zij heel vaak niet eens de kans krijgen om in Kroatië asiel aan te vragen en naar Servië worden teruggestuurd.

Zij moeten de reis ondernemen zonder enige steun of hulp van de autoriteiten. Opnieuw moeten we toezien hoe honderden mensen in de buitenlucht slapen en, op basis van verklaringen van activisten, is politiegeweld tegen de vluchtelingen geen uitzondering.

Vluchtelingen op een weg in Macedoniè worden tegengehouden om verder te reizen. (Beeld: Seth Frantzman)Vluchtelingen op een weg in Macedoniè worden tegengehouden om verder te reizen. (Beeld: Seth Frantzman)

Ondanks de vele maatregelen van de EU die de toevloed van vluchtelingen naar Europa willen dempen, kan de migratie niet gestopt worden en het versoberen van de asielwetgeving in lidstaten van de EU veroorzaakt een domino-effect in andere landen op de zogenaamde Balkanroute.

Levend Pingpong

Activisten van het Initiatief Welkom hebben iemand uit Syrië ontmoet die naar Denemarken wil omdat zijn vrouw en zoon daar al zijn, maar hij werd in Slovenië tegengehouden, ging terug naar Kroatië en vandaar naar Servië. Waarschijnlijk is hij nu onderweg naar Macedonië.

Deze vorm van 'levend pingpong' (vergelijk met levend schaken) is onacceptabel en leidt tot een situatie van juridische onzekerheid waarin individuen niet zeker zijn van hun mogelijkheden.

Het Initiatief Welkom nodigt staatshoofden uit de EU uit om te werken aan humanere oplossingen en gebruik te maken van het tijdelijk beschermingsmechanisme dat in werking is gesteld voor gevallen zoals de huidige situatie met grote aantallen ontheemde mensen die in Europa een schuilplaats zoeken.

Maar in plaats van het asielsysteem te laten instorten, het blijven ontkennen van een humanitaire crisis die maar niet ophoudt, en door de huidige situatie niet als permanent te accepteren, zouden lidstaten solidariteit en samenwerking moeten betuigen, zoals hun burgers die inmiddels laten zien.

Wij nodigen alle lidstaten uit om deel te nemen in het oplossen van deze humanitaire crisis. Alle lidstaten van de EU zouden vluchtelingen moeten accepteren die op zoek zijn naar bescherming en ze moeten samenwerken om kwaliteit te bieden, lange termijn systemen voor integratie. Ze zouden ook bij moeten dragen aan het oplossen van deze crisis door een einde te maken aan de oorlogen die dit hebben veroorzaakt.