De EU moet onze basiswaarden beter beschermen - en dit is hoe

Onze democratie en rechten worden voortdurend aangevallen. Daarom biedt Liberties EU-leiders een frisse kijk op wat ze kunnen doen om onze fundamentele waarden beter te beschermen.

Als je hebt opgelet zul je hebben opgemerkt dat veel regeringen onze basiswaarden blijven bedreigen. En dan hebben we het niet over eenmalige problemen. Regeringen proberen het hele systeem dat ons beschermt weg te halen. Ze proberen onze rechtspraak over te nemen, knoeien met ons kiessysteem, nemen de vrije media over en zenden haatzaaiende propaganda, waarmee ze er proberen voor te zorgen dat rechten groepen ons niet meer kunnen beschermen.

Liberties heeft net een essay gepubliceerd waarin we een aantal verbeteringen voorstellen die de EU zou kunnen maken om zo het volk beter te beschermen tegen regeringen met een autoritaire agenda. Onze voorstellen betreffen het volgende:

  • De EU zou regelmatig moeten kijken naar wat elke regering doet om de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in de praktijk te brengen. Dit proces zou om de één of twee jaar moeten plaatsvinden, zodat problemen kunnen worden opgemerkt en opgelost voordat ze serieus of wijdverspreid worden. Het gaat om het hebben van een onafhankelijk rapport over elk land dat wordt besproken met nationale regeringen en parlementen. Aan het einde van de discussie moet elk land aanbevelingen krijgen over hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht.
  • De EU moet financiering verstrekken aan organisaties die zich inzetten voor rechten of de democratie. Deze groepen zouden dit geld moeten gebruiken om het publiek voor te lichten over hun rechten en hoe ze te gebruiken, om te controleren of regeringen zich aan hun wettelijke verplichtingen houden en om rechtszaken aan te kaarten waar er problemen zijn.
  • De EU moet de instrumenten verbeteren die ze al heeft om politieke en juridische druk uit te oefenen op regeringen die regels overtreden en instellingen aanvallen die helpen om rechten en democratie te beschermen, zoals de onafhankelijke rechtspraak en de media. Alle delen van de EU kunnen verbeteringen aanbrengen. Het Europees Parlement zou het bijvoorbeeld gemakkelijker kunnen maken om de basiswaarden te beschermen door een partij-overstijgende instantie op te richten die leden van verschillende fracties in staat stelt efficiënter samen te werken.

Later deze maand zal de Europese Commissie aanbevelingen publiceren over hoe de EU zich meer in kan zetten om basiswaarden te beschermen. Recentelijk heeft de commissie een essay gepubliceerd (Communicatie van de commissie: 'de Commissie opent een debat om de rechtsstaat in de EU te versterken') waarin het stelt welke dingen kunnen worden verbeterd en waarin wordt gevraagd naar suggesties van experts. Liberties' nieuwe essay is een antwoord op de Commissie's vraag voor input.

Download het volledige essay hier.