Europarlementariërs: Zaai geen haat tegen migranten en vluchtelingen

Paradoxaal genoeg roept de resolutie van het EP over grondrechten landen op om af te zien van haatzaaien bij burgers, in een jaar van frontale politieke aanvallen van verschillende nationale overheden tegen migranten en asielzoekers.
Politieke consistentie is niet één van de sterke punten van Europese politici als waarden met de realiteit in contact komen. 456 Europarlementariërs, waaronder van de regerende Hongaarse Fidesz-partij, stemden voor een resolutie over de mensenrechtensituatie in de EU in 2015.

EU moet 'goed voorbeeld geven'

De tekst roept lidstaten expliciet op om "af te zien van het zaaien van angst en haat bij burgers richting migranten en asielzoekers voor politiek gewin". Dit nadat de Hongaarse overheid bijna 44,7 miljoen euro uitgaf aan een haatcampagne tegen migranten, die het land overspoelde met xenofobische reclameborden in de aanloop naar het referendum over migrantenquota.

Het is niet de enige overheid in Europa die met regelmaat tegenstrijdig met onze gemeenschappelijke democratische waarden omgaat.

"De Europese Unie moet niet alleen omgaan met maatschappelijke, juridische en economische problemen. De EU moet zich ook bezig houden met de kwestie van grondrechten en een goed voorbeeld geven", zei de rapporteur van het rapport, József Nagy (EPP, Slowakije).

Europarlementariërs zijn bezorgd over de "toenemende niveau van haatzaaien vanuit bepaalde instellingen, politieke partijen en media" en verwachten dat de Europese Unie het voorbeeld geeft haatzaaien te bestrijden.

Positieve informatiecampagnes

Het document roept overheden op tot het voorkomen van radicalisering en gewelddadig extremisme, tegelijkertijd met het ontwikkelen van positieve informatiecampagnes om integratie in een beter daglicht te stellen bij burgers, gebaseerd op "Europese waarden, tolerantie en een gemeenschapsgevoel, zonder stigmatisering".

Tussen de concrete suggesties heeft het juridische niet bindende document het over de volgende kwesties:

  • De tekst citeert een rapport van Europol dat minstens 10.000 onbegeleide vluchtelingen- en migrantenkinderen het afgelopen jaar vermist werden in de EU, en roept staten op tot het registreren en identificeren van kinderen op een kindvriendelijke manier om vermissing te voorkomen.
  • Een verzoek aan Europol en Eurojust om de nodige middelen te wijden aan het identificeren van slachtoffers, het bestrijden van netwerken van misbruikers en het versnellen van de verwijzing van kindermisbruikmateriaal wat betreft de bescherming van kinderen op het internet tegen seksuele exploitatie, kinderporno en cyberpesten.
  • Het rapport roept hiernaast ook op tot actievere bescherming van LGBTI-mensen en wijst erop dat hun grondrechten in verschillende EU-landen vaak geschonden worden.
  • Als het over het maken van effectief beleid gaat, benadrukt het rapport de oproep van het Europees Parlement van oktober 2016 tot het instellen van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtstaat en grondrechten om de situatie van deze beginselen in EU-lidstaten jaarlijks te controleren.
  • Tenslotte roepen Europarlementariërs op tot een uitgebreid debat over de taken en activiteiten van het Europees Bureau voor de grondrechten, in een poging de nadruk te leggen op het belangrijke werk dat het doet in het leveren van expertise aan EU-instellingen en lidstaten over de vrijheden en rechten van Europese burgers.
  • Het rapport levert kritiek op de overheden voor het stilzitten als het aankomt op de bescherming van Roma-gemeenschappen, gebaseerd op de vernietigende conclusies uit een gerelateerd rapport van het Europees Bureau voor de grondrechten.

Klik hier om het hele rapport te lezen.