Hof in Straatsburg stopt huizensloop van Roma in Bulgarije

Het Hof stelde de Bulgaarse autoriteiten twee vragen ter overweging en drong er bij de regering aan om de sloop te stoppen totdat vervangende huisvesting is gegarandeerd. Inhoud.

In juli heeft het Bulgaarse Helsinki Comité (BHC) gewaarschuwd voor de geplande sloop van twee Roma huizen in het Bulgaarse Garmen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft "dringende voorlopige maatregelen" geëist voor de geplande sloop en stelde de Bulgaarse regering twee vragen:

1. Welke maatregelen zijn genomen om in de huisvesting en ondersteuning voor de kwetsbare mensen onder de bewoners te voorzien?
2. Voorzien de maatregelen in een scheiding van kinderen van hun ouders?

Op 4 september heeft het Straatsburgse Hof besloten om de voorlopige maatregelen niet op te leggen nadat de regering haar geïnformeerd heeft dat de ontruiming zou worden uitgesteld tot 30 september om alternatieve huisvesting te vinden.

Voorlopige maatregelen zijn dringende maatregelen die, volgens de gevestigde praktijk van het Hof, slechts van toepassing zijn bij een dreigend gevaar voor onherstelbare schade. Dergelijke maatregelen worden vastgesteld bij de procedure voor het Hof, zonder vooruit te lopen op eventuele latere beslissingen over de ontvankelijkheid of de reden van de betreffende zaak.

Het Hof verleent verzoeken om een voorlopige maatregel alleen bij hoge uitzondering, als de klager anders met een reëel risico op ernstige en onherstelbare schade en met een onmenselijke of vernederende behandeling zou worden geconfronteerd. Dergelijke voorlopige maatregelen werden in 2008 opgelegd aan de vooravond van de geplande sloop van de Romawijk "Batalova molen" in Sofia, omdat er geen vervangende accommodatie was gegarandeerd voor de kwetsbare klagers.