De eeuwige crisis van aankomende migranten in Rome

Al komt de winter er snel aan, de instellingen zijn al (of, nog steeds) compleet vastgevroren wat betreft de aanpak van de situaties van migranten die in Rome aankomen.
We hebben al gepraat over de activiteiten die door de vrijwilligers van de Baobab Experience in Rome worden uitgevoerd, we hebben al uitgelegd hoe ze de migranten die in Rome aankomen hulp bieden, en we hebben al geklaagd over het blinde obstructionisme van de instellingen, met burgemeester Virginia Raggi voorop.

Niks verandert blijkbaar

Sinds onze laatste post in oktober 2016 zijn er meer gedwongen uitzettingen door de politie geweest bij noodopvang voor migranten opgezet door vrijwilligers van de Baobab Experience en de NGO MEDU (Artsen voor Mensenrechten).

Na de uitzettingen was een humanitaire reactie te zien: meer en meer vrijwilligers meldden zich aan bij de Baobab Experience, en meer en meer nodige spullen werden door de samenleving gedoneerd om migranten de winter door te helpen.

Zelfs als de instellingen zwijgen over deze crisis, aankomstcijfers krimpen niet: op 5 december alleen al kwamen 35 mensen aan.

Veel mensen moeten in de straten, op treinstations of onder bruggen slapen terwijl het weer met de dag kouder wordt.

Wat opvang echt betekent

Zolang migranten geen verblijfsplek hebben tijdens deze koude dagen en nachten, herinnert de Baobab Experience ons eraan wat het betekent om migranten te verwelkomen:

"We gaan door, want migrantenopvang is niet alleen een bed en een dak boven je hoofd."

Op 5 december brachten sommige migranten, die naar het Italiaanse Rode Kruis Gebouw op de Via del Frantoio in Rome waren overgebracht, een dag door in de Casetta Rossa Spa, een gebouw ingericht voor sociale evenementen met de buurt. Ze leerden brood maken, keken samen een lokale voetbalwedstrijd en kregen een tour van de omgeving, gegeven door de lokale bevolking.

De opvang door het Italiaanse Rode Kruis sluit niet tot juni 2017. Dat is iets goeds, maar het is niet genoeg om de groeiende crisis door de constante aankomsten op te lossen.

Cijfers van de crisis en te nemen maatregelen

Helaas zijn de opvangcentra van het Rode Kruis en de stad Rome al vol. In de afgelopen twee dagen kwamen er 35 nieuwe mensen aan; de nacht van 5 op 6 december sliepen vijf kinderen van tussen de 18 en 25 jaar buiten in de kou.

Daarom vroegen de Baobab-vrijwilligers de instellingen om hun visie te verbreden, verder dan de crisis, en oplossingen te vinden die daadwerkelijk zouden helpen.

Ze verzochten autorisatie om, met hulp van MEDU-vrijwilligers, een opvangcentrum te organiseren met een mobiele ambulance-unit en een juridisch informatiepunt om migranten op de hoogte te stellen van hun rechten in de asielprocedure.